Artikel 99

IkrafttrÀdande och tillÀmpning

  • Denna förordning trĂ€der i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
  • Den ska tillĂ€mpas frĂ„n och med den 25 maj 2018.
  • Denna förordning Ă€r till alla delar bindande och direkt tillĂ€mplig i alla medlemsstater.

    UtfÀrdad i Bryssel den 27 april 2016.