Artikel 15

Den registrerades rÀtt till tillgÄng

 • Den registrerade ska ha rĂ€tt att av den personuppgiftsansvarige fĂ„ bekrĂ€ftelse pĂ„ huruvida personuppgifter som rör honom eller henne hĂ„ller pĂ„ att behandlas och i sĂ„ fall fĂ„ tillgĂ„ng till personuppgifterna och följande information:
  • a) ÄndamĂ„len med behandlingen.
  • b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gĂ€ller.
  • c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lĂ€mnats eller ska lĂ€mnas ut, sĂ€rskilt mottagare i tredjelĂ€nder eller internationella organisationer.
  • d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte Ă€r möjligt, de kriterier som anvĂ€nds för att faststĂ€lla denna period.
  • e) Förekomsten av rĂ€tten att av den personuppgiftsansvarige begĂ€ra rĂ€ttelse eller radering av personuppgifterna eller begrĂ€nsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invĂ€nda mot sĂ„dan behandling.
  • f) RĂ€tten att inge klagomĂ„l till en tillsynsmyndighet.
  • g) Om personuppgifterna inte samlas in frĂ„n den registrerade, all tillgĂ€nglig information om varifrĂ„n dessa uppgifter kommer.
  • h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det Ă„tminstone i dessa fall ska lĂ€mnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sĂ„dan behandling för den registrerade.
 • Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha rĂ€tt till information om de lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid överföringen.
 • Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som Ă€r under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begĂ€r fĂ„r den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift pĂ„ grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begĂ€ran i elektronisk form ska informationen tillhandahĂ„llas i ett elektroniskt format som Ă€r allmĂ€nt anvĂ€nt, om den registrerade inte begĂ€r nĂ„got annat.
 • Den rĂ€tt till en kopia som avses i punkt 3 ska inte inverka menligt pĂ„ andras rĂ€ttigheter och friheter.