Artikel 49

Undantag i sÀrskilda situationer

 • Om det inte föreligger nĂ„got beslut om adekvat skyddsnivĂ„ enligt artikel 45.3, eller om lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder enligt artikel 46, inbegripet bindande företagsbestĂ€mmelser, fĂ„r en överföring eller uppsĂ€ttning av överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation endast ske om nĂ„got av följande villkor Ă€r uppfyllt:
  • a) Den registrerade har uttryckligen samtyckt till att uppgifterna fĂ„r överföras, efter att först ha blivit informerad om de eventuella riskerna med sĂ„dana överföringar för den registrerade nĂ€r det inte föreligger nĂ„got beslut om adekvat skyddsnivĂ„ eller lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder.
  • b) Överföringen Ă€r nödvĂ€ndig för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller för att genomföra Ă„tgĂ€rder som föregĂ„r ett sĂ„dant avtal pĂ„ den registrerades begĂ€ran.
  • c) Överföringen Ă€r nödvĂ€ndig för att ingĂ„ eller fullgöra ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och en annan fysisk eller juridisk person i den registrerades intresse.
  • d) Överföringen Ă€r nödvĂ€ndig av viktiga skĂ€l som rör allmĂ€nintresset.
  • e) Överföringen Ă€r nödvĂ€ndig för att kunna faststĂ€lla, göra gĂ€llande eller försvara rĂ€ttsliga ansprĂ„k.
  • f) Överföringen Ă€r nödvĂ€ndig för att skydda den registrerades eller andra personers grundlĂ€ggande intressen, nĂ€r den registrerade Ă€r fysiskt eller rĂ€ttsligt förhindrad att ge sitt samtycke.
  • g) Överföringen görs frĂ„n ett register som enligt unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt Ă€r avsett att ge allmĂ€nheten information och som Ă€r tillgĂ€ngligt antingen för allmĂ€nheten eller för var och en som kan styrka ett berĂ€ttigat intresse, men endast i den utstrĂ€ckning som de i unionsrĂ€tten eller i medlemsstaternas nationella rĂ€tt angivna villkoren för tillgĂ€nglighet uppfylls i det enskilda fallet.
   NÀr en överföring inte skulle kunna grundas pÄ en bestÀmmelse i artikel 45 eller 46, inklusive bestÀmmelserna om bindande företagsbestÀmmelser, och inget av undantagen för en sÀrskild situation som avses i första stycket i den hÀr punkten Àr tillÀmpligt, fÄr en överföring till ett tredjeland eller en internationell organisation Àga rum endast omöverföringen inte Àr repetitiv, endast gÀller ett begrÀnsat antal registrerade, Àr nödvÀndig för ÀndamÄl som rör den personuppgiftsansvariges tvingande berÀttigade intressen och den registrerades intressen eller rÀttigheter och friheter inte vÀger tyngre, och den personuppgiftsansvarige har bedömt samtliga omstÀndigheter kring överföringen av uppgifter och pÄ grundval av denna bedömning vidtagit lÀmpliga skyddsÄtgÀrder för att skydda personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska informera tillsynsmyndigheten om överföringen. Den personuppgiftsansvarige ska utöver tillhandahÄllande av den information som avses i artiklarna 13 och 14 informera den registrerade om överföringen och om de tvingande berÀttigade intressen som efterstrÀvas.
 • En överföring enligt led g i punkt 1 första stycket fĂ„r inte omfatta alla personuppgifter eller hela kategorier av personuppgifter som finns i registret. Om registret Ă€r avsett att vara tillgĂ€ngligt för personer med ett berĂ€ttigat intresse ska överföringen göras endast pĂ„ begĂ€ran av dessa personer eller om de sjĂ€lva Ă€r mottagarna.
 • Leden a, b och c i punkt 1 första stycket samt andra stycket i samma punkt ska inte gĂ€lla Ă„tgĂ€rder som vidtas av offentliga myndigheter som ett led i myndighetsutövning.
 • Det allmĂ€nintresse som avses i led d i punkt 1 första stycket ska vara erkĂ€nt i unionsrĂ€tten eller i den nationella rĂ€tt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Saknas beslut om adekvat skyddsnivĂ„, fĂ„r unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt med hĂ€nsyn till viktiga allmĂ€nintressen uttryckligen faststĂ€lla grĂ€nser för överföringen av specifika kategorier av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation. Medlemsstaterna ska underrĂ€tta kommissionen om sĂ„dana bestĂ€mmelser.
 • Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det ska bevara uppgifter bĂ„de om bedömningen och om de lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder som avses i punkt 1 andra stycket i den hĂ€r artikeln i det register som avses i artikel 30.