Článok 49

V├Żnimky pre osobitn├ę situ├ície

 • Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti pod─ża ─Źl├ínku 45 ods. 3 alebo ak neexistuj├║ primeran├ę z├íruky pod─ża ─Źl├ínku 46 vr├ítane z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidiel, prenos alebo s├║bor prenosov osobn├Żch ├║dajov do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii sa uskuto─Źn├ş len za jednej z t├Żchto podmienok:
  • a) dotknut├í osoba vyjadrila v├Żslovn├Ż s├║hlas s navrhovan├Żm prenosom po tom, ako bola informovan├í o┬árizik├ích, ktor├ę tak├ęto prenosy m├┤┼żu pre ┼łu predstavova┼ą z d├┤vodu absencie rozhodnutia o┬áprimeranosti a┬áprimeran├Żch z├íruk;
  • b) prenos je nevyhnutn├Ż na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a┬áprev├ídzkovate─żom alebo na vykonanie predzmluvn├Żch opatren├ş prijat├Żch na ┼żiados┼ą dotknutej osoby;
  • c) prenos je nevyhnutn├Ż pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v┬áz├íujme dotknutej osoby medzi prev├ídzkovate─żom a inou fyzickou alebo pr├ívnickou osobou;
  • d) prenos je nevyhnutn├Ż z d├┤le┼żit├Żch d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu;
  • e) prenos je nevyhnutn├Ż na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov;
  • f) prenos je nevyhnutn├Ż na ochranu ┼żivotne d├┤le┼żit├Żch z├íujmov dotknutej osoby alebo in├Żch os├┤b, ak je dotknut├í osoba fyzicky alebo pr├ívne nesp├┤sobil├í vyjadri┼ą s├║hlas;
  • g) prenos sa uskuto─Ź┼łuje z registra, ktor├Ż je pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu ur─Źen├Ż na poskytovanie inform├íci├ş verejnosti a ktor├Ż je otvoren├Ż na nahliadanie verejnosti alebo akejko─żvek osobe, ktor├í vie preuk├íza┼ą opr├ívnen├Ż z├íujem, ale len pokia─ż s├║ v┬átomto konkr├ętnom pr├şpade splnen├ę podmienky stanoven├ę pr├ívom ├Ünie alebo pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu na nahliadanie.
   Ak by sa prenos nemohol zaklada┼ą na┬áustanoven├ş ─Źl├ínku 45 alebo 46 vr├ítane ustanoven├ş o z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidl├ích a neuplat┼łuje sa ┼żiadna v├Żnimka pre┬áosobitn├║ situ├íciu uveden├í v prvom pododseku tohto odseku, prenos do┬átretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii sa m├┤┼że uskuto─Źni┼ą, len ak prenos nie je opakuj├║cej sa povahy, t├Żka sa len obmedzen├ęho po─Źtu dotknut├Żch os├┤b, je nevyhnutn├Ż na ├║─Źely z├íva┼żn├Żch opr├ívnen├Żch z├íujmov, ktor├ę sleduje prev├ídzkovate─ż a nad┬áktor├Żmi nepreva┼żuj├║ z├íujmy alebo pr├íva a slobody dotknutej osoby, a prev├ídzkovate─ż pos├║dil v┼íetky okolnosti sprev├ídzaj├║ce prenos ├║dajov a na z├íklade tohto pos├║denia poskytol vhodn├ę z├íruky, pokia─ż ide o ochranu osobn├Żch ├║dajov. Prev├ídzkovate─ż informuje o prenose dozorn├Ż org├ín. Prev├ídzkovate─ż okrem poskytnutia inform├íci├ş uveden├Żch v┬á─Źl├ínkoch┬á13 a┬á14 informuje dotknut├║ osobu o┬áprenose a o┬áz├íva┼żn├Żch opr├ívnen├Żch z├íujmoch, ktor├ę sleduje.
 • Prenos pod─ża odseku 1 prv├ęho pododseku p├şsm. g) nezah┼Ľ┼ła v┼íetky osobn├ę ├║daje alebo cel├ę kateg├│rie osobn├Żch ├║dajov obsiahnut├Żch v registri. Ak je register ur─Źen├Ż na nahliadanie pre osoby s opr├ívnen├Żm z├íujmom, prenos sa uskuto─Źn├ş iba na ┼żiados┼ą t├Żchto os├┤b alebo vtedy, ke─Ć maj├║ by┼ą pr├şjemcami.
 • Odsek 1 prv├Ż pododsek p├şsm. a), b) a c) a┬áodsek 1 druh├Ż pododsek sa neuplat┼łuj├║ na ─Źinnosti, ktor├ę vykon├ívaj├║ org├íny verejnej moci pri uplat┼łovan├ş svojich verejn├Żch pr├ívomoc├ş.
 • Verejn├Ż z├íujem uveden├Ż v odseku 1 prvom pododseku p├şsm. d) mus├ş by┼ą uznan├Ż pr├ívom ├Ünie alebo pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha.
 • Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti, m├┤┼żu sa v pr├íve ├Ünie alebo v pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu zo z├íva┼żn├Żch d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu v├Żslovne stanovi┼ą obmedzenia prenosu osobitn├Żch kateg├│ri├ş osobn├Żch ├║dajov do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii. ─îlensk├ę ┼ít├íty ozn├ímia tak├ęto ustanovenia Komisii.
 • Prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż zdokumentuj├║ pos├║denie, ako aj vhodn├ę z├íruky uveden├ę v druhom pododseku odseku 1 tohto ─Źl├ínku v z├íznamoch uveden├Żch v ─Źl├ínku 30.