Článok 47

Z├ív├Ązn├ę vn├║tropodnikov├ę pravidl├í

 • Pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín schv├íli z├ív├Ązn├ę vn├║tropodnikov├ę pravidl├í v┬ás├║lade s mechanizmom konzistentnosti uveden├Żm v ─Źl├ínku 63, ak:
  • a) s├║ pr├ívne z├ív├Ązn├ę a vz┼ąahuj├║ sa na ka┼żd├ęho dotknut├ęho ─Źlena skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti vr├ítane ich zamestnancov, a t├şto ─Źlenovia ich uplat┼łuj├║;
  • b) sa nimi v├Żslovne ude─żuj├║ vym├íhate─żn├ę pr├íva dotknut├Żm osob├ím, pokia─ż ide o┬ásprac├║vanie ich osobn├Żch ├║dajov, a
  • c) sp─║┼łaj├║ po┼żiadavky stanoven├ę v odseku 2.
 • V z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidl├ích uveden├Żch v odseku 1 sa uvedie aspo┼ł:
  • a) ┼ítrukt├║ra a kontaktn├ę ├║daje skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti a ka┼żd├ęho z jej ─Źlenov;
  • b) prenosy ├║dajov alebo s├║bor prenosov vr├ítane kateg├│ri├ş osobn├Żch ├║dajov, typu sprac├║vania a jeho ├║─Źelov, typu dotknut├Żch os├┤b, ktor├Żch sa sprac├║vanie t├Żka, a┬áidentifik├ícia predmetnej tretej krajiny alebo kraj├şn;
  • c) ich pr├ívna z├ív├Ąznos┼ą, a to vn├║torne a navonok;
  • d) uplat┼łovanie v┼íeobecn├Żch z├ísad ochrany ├║dajov, najm├Ą obmedzenie ├║─Źelu, minimaliz├ícia ├║dajov, obmedzen├ę doby uchov├ívania, kvalita ├║dajov, ┼ípecificky navrhnut├í a ┼ítandardn├í ochrana ├║dajov, pr├ívny z├íklad pre sprac├║vanie, sprac├║vanie osobitn├Żch kateg├│ri├ş osobn├Żch ├║dajov, opatrenia na zaistenie bezpe─Źnosti ├║dajov, ako aj po┼żiadavky v s├║vislosti s n├ísledn├Żmi prenosmi subjektom, ktor├ę nie s├║ viazan├ę z├ív├Ązn├Żmi vn├║tropodnikov├Żmi pravidlami;
  • e) pr├íva dotknut├Żch os├┤b v s├║vislosti so sprac├║van├şm a prostriedky na uplatnenie t├Żchto pr├ív vr├ítane pr├íva na to, aby sa na┬áne nevz┼ąahovalo rozhodovanie zalo┼żen├ę v├Żlu─Źne na┬áautomatizovanom sprac├║van├ş, vr├ítane profilovania pod─ża ─Źl├ínku 22, pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą na pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín a na pr├şslu┼ín├ę s├║dy ─Źlensk├Żch ┼ít├ítov v s├║lade s ─Źl├ínkom 79 a┬ápr├ívo vym├┤c┼ą n├ípravu a pr├şpadn├║ n├íhradu ┼íkody za poru┼íenie z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidiel;
  • f) vyhl├ísenie, ┼że prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż usaden├ş na ├║zem├ş ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu prij├şmaj├║ zodpovednos┼ą za v┼íetky poru┼íenia z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidiel ktor├Żmko─żvek dotknut├Żm ─Źlenom, ktor├Ż nie je usaden├Ż v ├Ünii; prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż s├║ ├║plne alebo ─Źiasto─Źne osloboden├ş od tejto zodpovednosti, len ak preuk├í┼żu, ┼że predmetn├Ż ─Źlen nie je zodpovedn├Ż za udalos┼ą, ktor├í sp├┤sobila ┼íkodu;
  • g) sp├┤sob, ak├Żm sa okrem sp├┤sobov pod─ża ─Źl├ínkov 13 a 14 poskytuj├║ dotknut├Żm osob├ím inform├ície o z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidl├ích, najm├Ą pokia─ż ide o ustanovenia, ktor├ę sa uv├ídzaj├║ v┬áp├şsmen├ích d), e) a f) tohto odseku;
  • h) ├║lohy akejko─żvek zodpovednej osoby ur─Źenej v s├║lade s ─Źl├ínkom 37 alebo akejko─żvek inej osoby alebo subjektu zodpovedn├ęho za monitorovanie dodr┼żiavania z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidiel v r├ímci skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti, ako aj za monitorovanie odbornej pr├şpravy a vybavovania s┼ąa┼żnost├ş;
  • i) postupy t├Żkaj├║ce sa s┼ąa┼żnost├ş;
  • j) mechanizmy v r├ímci skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti na zabezpe─Źenie overovania dodr┼żiavania z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidiel. Tak├ęto mechanizmy zah┼Ľ┼łaj├║ audity ochrany ├║dajov a┬ámet├│dy na zabezpe─Źenie n├ípravn├Żch opatren├ş s cie─żom chr├íni┼ą pr├íva dotknutej osoby. V├Żsledky tak├ęhoto overovania by sa mali ozn├ími┼ą osobe alebo subjektu uveden├ęmu v┬áp├şsmene h) a spr├ívnej rade riadiaceho podniku skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti a na po┼żiadanie by mali by┼ą k dispoz├şcii pr├şslu┼ín├ęmu dozorn├ęmu org├ínu;
  • k) mechanizmy pre ohlasovanie a zaznamen├ívanie zmien pravidiel a ohlasovanie t├Żchto zmien dozorn├ęmu org├ínu;
  • l) mechanizmus spolupr├íce s dozorn├Żm org├ínom na zabezpe─Źenie dodr┼żiavania pravidiel zo strany v┼íetk├Żch ─Źlenov skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti, najm├Ą poskytnut├şm v├Żsledkov overovania opatren├ş uveden├Żch v p├şsmene j) dozorn├ęmu org├ínu;
  • m) mechanizmy pre ohlasovanie ur─Źen├ę pr├şslu┼ín├ęmu dozorn├ęmu org├ínu, ktor├ę sa t├Żka ak├Żchko─żvek pr├ívnych po┼żiadaviek, ktor├Żm ─Źlen skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti podlieha v tretej krajine a┬áktor├ę pravdepodobne bud├║ ma┼ą podstatn├ę nepriazniv├ę d├┤sledky na┬áz├íruky poskytovan├ę z├ív├Ązn├Żmi vn├║tropodnikov├Żch pravidlami, a
  • n) primeran├í odborn├í pr├şprava person├ílu, ktor├Ż m├í st├íly alebo pravideln├Ż pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom, v oblasti ochrany ├║dajov.
 • Komisia m├┤┼że stanovi┼ą form├ít a postupy pre v├Żmenu inform├íci├ş medzi prev├ídzkovate─żmi, sprostredkovate─żmi a dozorn├Żmi org├ínmi pre z├ív├Ązn├ę vn├║tropodnikov├Żch pravidl├í v zmysle tohto ─Źl├ínku. Uveden├ę vykon├ívacie akty sa prijm├║ v┬ás├║lade s postupom presk├║mania uveden├Żm v┬á─Źl├ínku 93 ods. 2.