Článok 6

Z├íkonnos┼ą sprac├║vania

 • Sprac├║vanie je z├íkonn├ę iba vtedy a iba v tom rozsahu, ke─Ć je splnen├í aspo┼ł jedna z┬át├Żchto podmienok:
  • a) dotknut├í osoba vyjadrila s├║hlas so sprac├║van├şm svojich osobn├Żch ├║dajov na jeden alebo viacer├ę konkr├ętne ├║─Źely;
  • b) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknut├í osoba, alebo aby sa na z├íklade ┼żiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvoren├şm zmluvy;
  • c) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na splnenie z├íkonnej povinnosti prev├ídzkovate─ża;
  • d) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę, aby sa ochr├ínili ┼żivotne d├┤le┼żit├ę z├íujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • e) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej prev├ídzkovate─żovi;
  • f) sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na ├║─Źely opr├ívnen├Żch z├íujmov, ktor├ę sleduje prev├ídzkovate─ż alebo tretia strana, s v├Żnimkou pr├şpadov, ke─Ć nad tak├Żmito z├íujmami preva┼żuj├║ z├íujmy alebo z├íkladn├ę pr├íva a slobody dotknutej osoby, ktor├ę si vy┼żaduj├║ ochranu osobn├Żch ├║dajov, najm├Ą ak je dotknutou osobu die┼ąa.
   P├şsmeno f) prv├ęho pododseku sa nevz┼ąahuje na sprac├║vanie vykon├ívan├ę org├ínmi verejnej moci pri v├Żkone ich ├║loh.
 • ─îlensk├ę ┼ít├íty m├┤┼żu zachova┼ą alebo zavies┼ą ┼ípecifickej┼íie ustanovenia s cie─żom prisp├┤sobi┼ą uplat┼łovanie pravidiel tohto nariadenia s oh─żadom na sprac├║vanie v s├║lade s┬áodsekom 1 p├şsm. c) a e), a to presnej┼í├şm stanoven├şm osobitn├Żch po┼żiadaviek na sprac├║vanie a stanoven├şm ─Ćal┼í├şch opatren├ş, ktor├Żmi sa zaist├ş z├íkonn├ę a spravodliv├ę sprac├║vanie, vr├ítane po┼żiadaviek na in├ę osobitn├ę situ├ície sprac├║vania stanoven├ę v kapitole┬áIX.
 • Z├íklad pre sprac├║vanie uveden├ę v odseku 1 p├şsm. c) a e) mus├ş by┼ą stanoven├Ż:
  • a) v pr├íve ├Ünie alebo
  • b) v pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu vz┼ąahuj├║com sa na prev├ídzkovate─ża.
   ├Ü─Źel sprac├║vania sa stanov├ş v tomto pr├ívnom z├íklade, alebo pokia─ż ide o sprac├║vanie uveden├ę v odseku 1 p├şsm. e), sprac├║vanie je nevyhnutn├ę na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej prev├ídzkovate─żovi. Uveden├Ż pr├ívny z├íklad m├┤┼że obsahova┼ą osobitn├ę ustanovenia na prisp├┤sobenie uplat┼łovania pravidiel tohto nariadenia, vr├ítane: v┼íeobecn├Żch podmienok vz┼ąahuj├║cich sa na z├íkonnos┼ą sprac├║vania prev├ídzkovate─żom; typov sprac├║van├Żch ├║dajov; dotknut├Żch os├┤b; subjektov, ktor├Żm sa m├┤┼żu osobn├ę ├║daje poskytn├║┼ą, a ├║─Źely, na ktor├ę ich mo┼żno poskytn├║┼ą; obmedzenia ├║─Źelu; doby uchov├ívania; a spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş a postupov vr├ítane opatren├ş na zabezpe─Źenie z├íkonn├ęho a spravodliv├ęho sprac├║vania, ako napr├şklad tie na in├ę osobitn├ę situ├ície sprac├║vania, ako s├║ stanoven├ę v kapitole IX. Pr├ívo ├Ünie alebo pr├ívo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu mus├ş sp─║┼ła┼ą cie─ż verejn├ęho z├íujmu a by┼ą primeran├ę sledovan├ęmu opr├ívnen├ęmu cie─żu.
 • Ak sprac├║vanie na┬áin├ę ├║─Źely ako na ├║─Źely, na┬áktor├ę boli osobn├ę ├║daje z├şskavan├ę, nie je zalo┼żen├ę na┬ás├║hlase dotknutej osoby alebo na pr├íve ├Ünie alebo pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ę predstavuje potrebn├ę a primeran├ę opatrenie v demokratickej spolo─Źnosti na┬áochranu cie─żov uveden├Żch v┬á─Źl├ínku┬á23 ods.┬á1, prev├ídzkovate─ż na┬ázistenie toho, ─Źi je sprac├║vanie na┬áin├Ż ├║─Źel zlu─Źite─żn├ę s ├║─Źelom, na ktor├Ż boli osobn├ę ├║daje p├┤vodne z├şskan├ę, okrem in├ęho zoh─żadn├ş:
  • a) ak├ęko─żvek prepojenie medzi ├║─Źelmi, na ktor├ę sa osobn├ę ├║daje z├şskali, a ├║─Źelmi zam├Ż┼í─żan├ęho ─Ćal┼íieho sprac├║vania;
  • b) okolnosti, za┬áak├Żch sa osobn├ę ├║daje z├şskali, najm├Ą t├Żkaj├║ce sa vz┼ąahu medzi dotknut├Żmi osobami a prev├ídzkovate─żom;
  • c) povahu osobn├Żch ├║dajov, najm├Ą ─Źi sa sprac├║vaj├║ osobitn├ę kateg├│rie osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku┬á9 alebo osobn├ę ├║daje t├Żkaj├║ce sa uznania viny za┬átrestn├ę ─Źiny a priestupky pod─ża ─Źl├ínku 10;
  • d) mo┼żn├ę n├ísledky zam├Ż┼í─żan├ęho ─Ćal┼íieho sprac├║vania pre dotknut├ę osoby;
  • e) existenciu primeran├Żch z├íruk, ktor├ę m├┤┼żu zah┼Ľ┼ła┼ą ┼íifrovanie alebo pseudonymiz├íciu.