Článok 70

├Ülohy v├Żboru

 • V├Żbor zais┼ąuje konzistentn├ę uplat┼łovanie tohto nariadenia. Na tento ├║─Źel v├Żbor z vlastnej iniciat├şvy, alebo pr├şpadne na ┼żiados┼ą Komisie, najm├Ą:
  • a) monitoruje a zabezpe─Źuje spr├ívne uplat┼łovanie tohto nariadenia v pr├şpadoch stanoven├Żch v ─Źl├ínkoch 64 a 65 bez toho, aby boli dotknut├ę ├║lohy vn├║tro┼ít├ítnych dozorn├Żch org├ínov;
  • b) poskytuje Komisii poradenstvo v akejko─żvek ot├ízke t├Żkaj├║cej sa ochrany osobn├Żch ├║dajov v ├Ünii vr├ítane ak├Żchko─żvek navrhovan├Żch zmien tohto nariadenia;
  • c) poskytuje Komisii poradenstvo v┬áot├ízkach form├ítu a postupov v├Żmeny inform├íci├ş medzi prev├ídzkovate─żmi, sprostredkovate─żmi a dozorn├Żmi org├ínmi, pokia─ż ide o z├ív├Ązn├ę vn├║tropodnikov├ę pravidl├í;
  • d) vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a najlep┼íie postupy pre vymazanie odkazov, k├│pi├ş alebo repl├şk osobn├Żch ├║dajov z┬áverejne dostupn├Żch komunika─Źn├Żch slu┼żieb pod─ża ─Źl├ínku┬á17 ods. 2;
  • e) presk├║mava z vlastnej iniciat├şvy, na ┼żiados┼ą jedn├ęho zo svojich ─Źlenov alebo na ┼żiados┼ą Komisie ak├║ko─żvek ot├ízku t├Żkaj├║cu sa uplat┼łovania tohto nariadenia a vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a┬ánajlep┼íie postupy s cie─żom podnieti┼ą konzistentn├ę uplat┼łovanie tohto nariadenia;
  • f) vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a najlep┼íie postupy v s├║lade s p├şsmenom e) tohto odseku s┬ácie─żom podrobnej┼íie ur─Źi┼ą krit├ęri├í a podmienky pre┬ározhodnutia zalo┼żen├ę na┬áprofilovan├ş pod─ża ─Źl├ínku┬á22 ods.┬á2;
  • g) vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a┬ánajlep┼íie postupy v s├║lade s p├şsmenom e) tohto odseku na kon┼ítatovanie poru┼íen├ş ochrany osobn├Żch ├║dajov a┬áur─Źenie zbyto─Źn├ęho odkladu uveden├ęho v┬á─Źl├ínku┬á33 ods. 1 a 2, ako aj osobitn├Żch okolnost├ş, za ktor├Żch sa od prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża vy┼żaduje, aby ozn├ímil poru┼íenie ochrany osobn├Żch ├║dajov;
  • h) vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a najlep┼íie postupy v s├║lade s p├şsmenom e) tohto odseku t├Żkaj├║ce sa okolnost├ş, za┬áktor├Żch poru┼íenie ochrany osobn├Żch ├║dajov pravdepodobne povedie k┬ávysok├ęmu riziku pre pr├íva a slobody fyzick├Żch os├┤b pod─ża ─Źl├ínku┬á34 ods.┬á1;
  • i) vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a najlep┼íie postupy pod─ża p├şsmena e) tohto odseku s┬ácie─żom podrobnej┼íie ur─Źi┼ą krit├ęri├í a po┼żiadavky na prenosy osobn├Żch ├║dajov zalo┼żen├ę na┬áz├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidl├ích, ktor├ę dodr┼żiavaj├║ prev├ídzkovatelia, a z├ív├Ązn├Żch vn├║tropodnikov├Żch pravidl├ích, ktor├ę dodr┼żuj├║ sprostredkovatelia, ako aj ─Ćal┼íie potrebn├ę po┼żiadavky na┬ázaistenie ochrany osobn├Żch ├║dajov dotknut├Żch os├┤b pod─ża ─Źl├ínku┬á47;
  • j) vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a najlep┼íie postupy pod─ża p├şsmena e) tohto odseku s┬ácie─żom podrobnej┼íie ur─Źi┼ą krit├ęri├í a po┼żiadavky na┬áprenosy osobn├Żch ├║dajov┬ána┬áz├íklade ─Źl├ínku┬á49 ods.┬á1;
  • k) vyprac├║va usmernenia pre dozorn├ę org├íny, pokia─ż ide o uplat┼łovanie opatren├ş uveden├Żch v ─Źl├ínku 58 ods. 1, 2 a 3 a stanovenie spr├ívnych pok├║t pod─ża ─Źl├ínku 83;
  • l) presk├║mava praktick├ę uplat┼łovanie usmernen├ş, odpor├║─Źan├ş a najlep┼í├şch postupov uveden├Żch v p├şsmen├ích e) a f);
  • m) vyd├íva usmernenia, odpor├║─Źania a najlep┼íie postupy pod─ża p├şsmena e) tohto odseku s┬ácie─żom stanovi┼ą spolo─Źn├ę postupy na┬áohlasovanie poru┼íen├ş tohto nariadenia fyzick├Żmi osobami pod─ża ─Źl├ínku┬á54 ods.┬á2;
  • n) nab├ída k vypracovaniu k├│dexov spr├ívania a vytvoreniu mechanizmov certifik├ície ochrany ├║dajov a pe─Źat├ş a zna─Źiek ochrany ├║dajov pod─ża ─Źl├ínkov 40 a 42;
  • o) vykon├íva akredit├íciu certifika─Źn├Żch subjektov a jej pravideln├ę presk├║manie pod─ża ─Źl├ínku┬á43 a vedie verejn├Ż register akreditovan├Żch org├ínov pod─ża ─Źl├ínku┬á43 ods. 6 a akreditovan├Żch prev├ídzkovate─żov alebo sprostredkovate─żov usaden├Żch v tret├şch krajin├ích pod─ża ─Źl├ínku┬á42 ods. 7;
  • p) spres┼łuje po┼żiadavky uveden├ę v ─Źl├ínku┬á43 ods. 3 na ├║─Źely akredit├ície certifika─Źn├Żch subjektov pod─ża ─Źl├ínku┬á42;
  • q) poskytuje Komisii stanovisko t├Żkaj├║ce sa po┼żiadaviek na┬ácertifik├íciu pod─ża ─Źl├ínku┬á43 ods.┬á8;
  • r) poskytuje Komisii stanovisko k ikon├ím pod─ża ─Źl├ínku┬á12 ods.┬á7;
  • s) poskytuje Komisii stanovisko, v ktorom sa pos├║di primeranos┼ą ├║rovne ochrany v tretej krajine alebo medzin├írodnej organiz├ícii, ako aj to, ─Źi tretia krajina, ├║zemie alebo jeden ─Źi viacer├ę ur─Źen├ę sektory v danej tretej krajine alebo medzin├írodn├í organiz├ícia u┼ż nezabezpe─Źuj├║ primeran├║ ├║rove┼ł ochrany. Na tento ├║─Źel Komisia poskytne v├Żboru v┼íetku potrebn├║ dokument├íciu vr├ítane kore┼ípondencie s vl├ídou tretej krajiny, vo vz┼ąahu k danej tretej krajine, ├║zemiu alebo ur─Źen├ęmu sektora alebo s medzin├írodnou organiz├íciou;
  • t) vyd├íva stanovisk├í k n├ívrhom rozhodnut├ş dozorn├Żch org├ínov v r├ímci mechanizmu konzistentnosti pod─ża ─Źl├ínku 64 ods. 1, k z├íle┼żitostiam predlo┼żen├Żm pod─ża ─Źl├ínku┬á64 ods. 2 a vyd├íva z├ív├Ązn├ę rozhodnutia pod─ża ─Źl├ínku 65 vr├ítane pr├şpadov uveden├Żch v ─Źl├ínku 66;
  • u) podporuje spolupr├ícu a ├║─Źinn├║ dvojstrann├║ a mnohostrann├║ v├Żmenu inform├íci├ş a najlep┼í├şch postupov medzi dozorn├Żmi org├ínmi;
  • v) podporuje spolo─Źn├ę programy odborn├ęho vzdel├ívania a u─żah─Źuje v├Żmeny zamestnancov medzi dozorn├Żmi org├ínmi a pod─ża potreby aj s dozorn├Żmi org├ínmi tret├şch kraj├şn ─Źi s medzin├írodn├Żmi organiz├íciami;
  • w) podporuje v├Żmenu poznatkov a dokument├ície s dozorn├Żmi org├ínmi pre ochranu ├║dajov z cel├ęho sveta, pokia─ż ide o┬ápr├ívne predpisy na ochranu ├║dajov a prax v tejto oblasti;
  • x) poskytuje stanovisk├í ku k├│dexom spr├ívania navrhnut├Żm na ├║rovni ├Ünie pod─ża ─Źl├ínku 40 ods. 9; a
  • y) vedie verejne dostupn├Ż elektronick├Ż register rozhodnut├ş dozorn├Żch org├ínov a s├║dov v ot├ízkach, ktor├ę sa rie┼íia prostredn├şctvom mechanizmu konzistentnosti.
 • Ak Komisia po┼żiada v├Żbor o radu, m├┤┼że uvies┼ą lehotu, pri─Źom zoh─żadn├ş naliehavos┼ą danej z├íle┼żitosti.
 • V├Żbor zasiela svoje stanovisk├í, usmernenia, odpor├║─Źania a najlep┼íie postupy Komisii a v├Żboru uveden├ęmu v ─Źl├ínku 93 a┬ázverej┼łuje ich.
 • V├Żbor pod─ża potreby konzultuje so zainteresovan├Żmi stranami a poskytuje im pr├şle┼żitos┼ą predlo┼żi┼ą v primeranej lehote pripomienky. Bez toho, aby bol dotknut├Ż ─Źl├ínok 76, v├Żbor zverejn├ş v├Żsledky konzulta─Źn├ęho postupu.