─îlen 70

Naloge odbora

 • Odbor zagotavlja dosledno uporabo te uredbe. V ta namen na lastno pobudo ali, kjer je ustrezno, na zahtevo Komisije zlasti:
  • (a) spremlja in zagotavlja pravilno uporabo te uredbe v primerih iz ─Źlenov 64 in 65 brez poseganja v naloge nacionalnih nadzornih organov;
  • (b) svetuje Komisiji o vseh vpra┼íanjih v zvezi z varstvom osebnih podatkov v Uniji, tudi o vseh predlogih sprememb te uredbe;
  • (c) svetuje Komisiji glede oblike in postopkov izmenjave informacij med upravljavci, obdelovalci in nadzornimi organi za zavezujo─Źa poslovna pravila;
  • (d) izdaja smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse za postopke izbrisa povezav do osebnih podatkov ali kopij osebnih podatkov iz javnosti dostopnih komunikacijskih storitev iz ─Źlena 17(2);
  • (e) na lastno pobudo oziroma na zahtevo katerega od svojih ─Źlanov ali Komisije preu─Źi vsako vpra┼íanje v zvezi z uporabo te uredbe ter izda smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse, da spodbudi njeno dosledno uporabo;
  • (f) izdaja smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse v skladu s to─Źko (e) tega odstavka, s katerimi podrobneje dolo─Źi merila in pogoje za odlo─Źitve na podlagi oblikovanja profilov v skladu s ─Źlenom 22(2);
  • (g) izdaja smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse v skladu s to─Źko (e) tega odstavka za ugotavljanje kr┼íitev varstva osebnih podatkov in opredelitev izraza ÔÇ×nepotrebno odla┼íanjeÔÇť iz ─Źlena┬á33(1) in (2) ter za posebne okoli┼í─Źine, v katerih se od upravljavca ali obdelovalca zahteva, da predlo┼żi uradno obvestilo o kr┼íitvi varstva osebnih podatkov;
  • (h) izdaja smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse v skladu s to─Źko (e) tega odstavka glede okoli┼í─Źin, v katerih je verjetno, da kr┼íitev varstva osebnih podatkov povzro─Źa veliko tveganje za pravice in svobo┼í─Źine posameznikov iz ─Źlena┬á34(1);
  • (i) izdaja smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse v skladu s to─Źko (e) tega odstavka, s katerimi podrobneje dolo─Źi merila in zahteve za prenose podatkov, ki temeljijo na zavezujo─Źih poslovnih pravilih, ki veljajo za upravljavce, in zavezujo─Źih poslovnih pravilih, ki veljajo za obdelovalce, ter na nadaljnjih zahtevah, potrebnih za zagotavljanje varstva osebnih podatkov zadevnih posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki, iz ─Źlena 47;
  • (j) izdaja smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse v skladu s to─Źko (e) tega odstavka, da bi podrobneje dolo─Źil merila in zahteve za prenose osebnih podatkov na podlagi ─Źlena 49(1);
  • (k) pripravi smernice za nadzorne organe v zvezi z uporabo ukrepov iz ─Źlena┬á58(1), (2) in (3) ter dolo─Źitvijo upravnih glob v skladu s ─Źlenom┬á83;
  • (l) pregleda prakti─Źno uporabo smernic, priporo─Źil in najbolj┼íih praks iz to─Źk┬á(e) in┬á(f);
  • (m) izdaja smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse v skladu s to─Źko (e) tega odstavka, s katerimi dolo─Źi skupne postopke za poro─Źanje posameznikov o kr┼íitvah te uredbe v skladu s ─Źlenom 54(2);
  • (n) spodbuja oblikovanje kodeksov ravnanja, pa tudi vzpostavitev mehanizmov potrjevanja za varstvo podatkov ter pe─Źatov in ozna─Źb za varstvo podatkov v skladu s ─Źlenoma┬á40 in┬á42;
  • (o) poobla┼í─Źa organe za potrjevanje in redni pregled potrjevanja v skladu s ─Źlenom 43 ter vodi javni register poobla┼í─Źenih organov v skladu s ─Źlenom 43(6) in poobla┼í─Źenih upravljavcev ali obdelovalcev s sede┼żem v tretjih dr┼żavah v skladu s ─Źlenom 42(7);
  • (p) dolo─Źi zahteve iz ─Źlena 43(3) za namene pooblastitve organov za potrjevanje v skladu s ─Źlenom 42;
  • (q) Komisiji predlo┼żi mnenje o zahtevah glede potrjevanja iz ─Źlena 43(8);
  • (r) Komisiji predlo┼żi mnenje o zahtevah glede ikon iz ─Źlena 12(7);
  • (s) Komisiji predlo┼żi mnenje v zvezi z oceno ustreznosti ravni varstva v tretji dr┼żavi ali mednarodni organizaciji, vklju─Źno v zvezi z oceno o tem, ali tretja dr┼żava, ozemlje ali en ali ve─Ź dolo─Źenih sektorjev v tej tretji dr┼żavi ali mednarodna organizacija ne zagotavlja ve─Ź ustrezne ravni varstva. V ta namen Komisija predlo┼żi odboru vso potrebno dokumentacijo, vklju─Źno s korespondenco z vlado tretje dr┼żave glede te tretje dr┼żave, ozemlja ali dolo─Źenega sektorja, ali z mednarodno organizacijo;
  • (t) izdaja mnenja o osnutkih odlo─Źitev nadzornih organov v skladu z mehanizmom za skladnost iz ─Źlena 64(1) o zadevah, predlo┼żenih v skladu s ─Źlenom 64(2), in izdaja zavezujo─Źe odlo─Źitve v skladu s ─Źlenom 65, vklju─Źno v primerih iz ─Źlena 66;
  • (u) spodbuja sodelovanje ter u─Źinkovito dvostransko in ve─Źstransko izmenjavo informacij in najbolj┼íih praks med nadzornimi organi;
  • (v) spodbuja skupne programe usposabljanja ter pospe┼íuje izmenjave osebja med nadzornimi organi in po potrebi z nadzornimi organi tretjih dr┼żav ali mednarodnimi organizacijami;
  • (w) spodbuja izmenjavo znanja in dokumentacije o zakonodaji in praksi s podro─Źja varstva osebnih podatkov z nadzornimi organi za varstvo podatkov po svetu.
  • (x) izdaja mnenja o kodeksih ravnanja, oblikovanih na ravni Unije v skladu s ─Źlenom 40(9), in
  • (y) vodi javno dostopen elektronski register odlo─Źitev, ki jih sprejmejo nadzorni organi in sodi┼í─Źa glede vpra┼íanj, obravnavanih v okviru mehanizma za skladnost.
 • Kadar Komisija odbor zaprosi za nasvet, lahko navede rok, pri ─Źemer upo┼íteva nujnost zadeve.
 • Odbor Komisiji in odboru iz ─Źlena┬á93 posreduje svoja mnenja, smernice, priporo─Źila in najbolj┼íe prakse ter jih objavi.
 • Odbor se po potrebi posvetuje z zainteresiranimi stranmi in jim omogo─Źi, da v razumnem roku podajo svoje pripombe. Odbor brez poseganja v ─Źlen 76 objavi rezultate postopka posvetovanja.