Člen 75

Sekretariat

 • Odboru pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Evropski nadzornik za varstvo podatkov.
 • Sekretariat opravlja svoje naloge izključno po navodilih predsednika odbora.
 • Linija poročanja osebja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so v skladu s to uredbo dodeljene odboru, je ločena od linije poročanja osebja, ki opravlja naloge, dodeljene Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.
 • Kjer je to ustrezno, odbor in Evropski nadzornik za varstvo podatkov pripravita in objavita memorandum o soglasju o izvajanju tega člena, v katerem so določeni pogoji njunega sodelovanja in ki ga uporablja osebje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so s to uredbo dodeljene odboru.
 • Sekretariat zagotavlja analitično, upravno in logistično podporo odboru.
 • Sekretariat je odgovoren zlasti za:
  • (a) vsakodnevno poslovanje odbora;
  • (b) komunikacijo med člani odbora, njegovim predsednikom in Komisijo;
  • (c) komunikacijo z drugimi institucijami in javnostjo;
  • (d) uporabo elektronskih sredstev za notranjo in zunanjo komunikacijo;
  • (e) prevod pomembnih informacij;
  • (f) pripravo sestankov odbora in nadaljnje ukrepanje po njih;
  • (g) pripravo, oblikovanje osnutkov ter objavo mnenj, odločitev o reševanju sporov med nadzornimi organi in drugih besedil, ki jih sprejme odbor.