Člen 74

Naloge predsednika

  • Naloge predsednika so:
    • (a) sklicevanje sestankov odbora in priprava dnevnega reda;
    • (b) uradno sporočanje odločitev, ki jih v skladu s členom 65 sprejme odbor, vodilnemu nadzornemu organu in zadevnim nadzornim organom;
    • (c) zagotavljanje pravočasne izpolnitve nalog odbora, zlasti v zvezi z mehanizmom za skladnost iz člena 63.
  • Odbor v svojem poslovniku določi razdelitev nalog med predsednikom in namestnikoma predsednika.