─îlen 28

Obdelovalec

 • Kadar se obdelava izvaja v imenu upravljavca, ta sodeluje zgolj z obdelovalci, ki zagotovijo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehni─Źnih in organizacijskih ukrepov na tak na─Źin, da obdelava izpolnjuje zahteve iz te uredbe in zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki.
 • Obdelovalec ne zaposli drugega obdelovalca brez predhodnega posebnega ali splo┼ínega pisnega dovoljenja upravljavca. V primeru splo┼ínega pisnega dovoljenja obdelovalec upravljavca obvesti o vseh nameravanih spremembah glede zaposlitve dodatnih obdelovalcev ali njihove zamenjave, s ─Źimer se upravljavcu omogo─Źi, da nasprotuje tem spremembam.
 • Obdelavo s strani obdelovalca ureja pogodba ali drug pravni akt v skladu s pravom Unije ali pravom dr┼żave ─Źlanice, ki dolo─Źa obveznosti obdelovalca do upravljavca, v katerem so dolo─Źeni vsebina in trajanje obdelave, narava in namen obdelave, vrsta osebnih podatkov, kategorije posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki, ter obveznosti in pravice upravljavca. Ta pogodba ali drug pravni akt zlasti dolo─Źa, da obdelovalec:
  • (a) osebne podatke obdeluje samo po dokumentiranih navodilih upravljavca, vklju─Źno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo dr┼żavo ali mednarodno organizacijo, razen ─Źe to od njega zahteva pravo Unije ali pravo dr┼żave ─Źlanice, ki velja za obdelovalca; v slednjem primeru obdelovalec o tej pravni zahtevi pred obdelavo podatkov obvesti upravljavca, razen ─Źe zadevno pravo prepoveduje tak┼íno obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu;
  • (b) zagotovi, da so osebe, ki so poobla┼í─Źene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje ustrezen zakon;
  • (c) sprejme vse ukrepe, potrebne v skladu s ─Źlenom┬á32;
  • (d) spo┼ítuje pogoje iz odstavkov 2 in 4 za zaposlitev drugega obdelovalca;
  • (e) ob upo┼ítevanju narave obdelave pomaga upravljavcu z ustreznimi tehni─Źnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogo─Źe, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresni─Źevanje pravic posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, iz poglavja III;
  • (f) upravljavcu pomaga pri izpolnjevanju obveznosti iz ─Źlenov┬á32 do 36 ob upo┼ítevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu;
  • (g) v skladu z odlo─Źitvijo upravljavca izbri┼íe ali vrne vse osebne podatke upravljavcu po zaklju─Źku storitev v zvezi z obdelavo ter uni─Źi obstoje─Źe kopije, razen ─Źe pravo Unije ali pravo dr┼żave ─Źlanice predpisuje shranjevanje osebnih podatkov;
  • (h) da upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz tega ─Źlena, ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogo─Źi izvajanje revizij, tudi pregledov, in pri njih sodeluje.
   V zvezi s to─Źko (h) prvega pododstavka obdelovalec nemudoma obvesti upravljavca, ─Źe po njegovem mnenju navodilo kr┼íi to uredbo ali druge dolo─Źbe Unije ali predpisov dr┼żav ─Źlanic o varstvu podatkov.
 • Kadar obdelovalec zadol┼żi drugega obdelovalca za izvajanje specifi─Źnih dejavnosti obdelave v imenu upravljavca, za tega drugega obdelovalca na podlagi pogodbe ali drugega pravnega akta v skladu s pravom Unije ali pravom dr┼żave ─Źlanice veljajo enake obveznosti varstva podatkov, kot so dolo─Źene v pogodbi ali drugem pravnem aktu med upravljavcem in obdelovalcem iz odstavka 3, zlasti za zagotovitev zadostnih jamstev za izvajanje ustreznih tehni─Źnih in organizacijskih ukrepov na tak na─Źin, da bo obdelava izpolnjevala zahteve iz te uredbe. Kadar ta drugi obdelovalec ne izpolni obveznosti varstva podatkov, prvi obdelovalec ┼íe naprej v celoti odgovarja upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca.
 • Zavezanost k odobrenemu kodeksu ravnanja iz ─Źlena 40 ali izvajanje odobrenega mehanizma potrjevanja iz ─Źlena┬á42 s strani obdelovalca se lahko uporabi za dokazovanje zagotavljanja zadostnih jamstev iz odstavkov┬á1 in┬á4 tega ─Źlena.
 • Brez poseganja v individualno pogodbo med upravljavcem in obdelovalcem lahko pogodba ali drug pravni akt iz odstavkov 3 in 4 tega ─Źlena v celoti ali delno temelji na standardnih pogodbenih dolo─Źilih iz odstavkov 7 in 8 tega ─Źlena, tudi ko so del potrdila, izdanega upravljavcu ali obdelovalcu v skladu s ─Źlenoma 42 in 43.
 • Komisija lahko dolo─Źi standardna pogodbena dolo─Źila za zadeve iz odstavkov 3 in 4 tega ─Źlena ter v skladu s postopkom pregleda iz ─Źlena 93(2).
 • Nadzorni organ lahko sprejme standardna pogodbena dolo─Źila za zadeve iz odstavkov 3 in 4 tega ─Źlena ter v skladu z mehanizmom za skladnost iz ─Źlena 63.
 • Pogodba ali drug pravni akt iz odstavkov 3 in 4 je v pisni obliki, vklju─Źno z elektronsko obliko.
 • Brez poseganja v ─Źlene 82, 83 in 84, ─Źe obdelovalec kr┼íi to uredbo s tem, ko dolo─Źi namene in sredstva obdelave, se obdelovalec ┼íteje za upravljavca v zvezi s to obdelavo.