Articolul 28

Persoana împuternicită de operator

 • (1)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care prelucrarea urmeaz─â s─â fie realizat─â ├«n numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane ├«mputernicite care ofer─â garan╚Ťii suficiente pentru punerea ├«n aplicare a unor m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice adecvate, astfel ├«nc├ót prelucrarea s─â respecte cerin╚Ťele prev─âzute ├«n prezentul regulament ╚Öi s─â asigure protec╚Ťia drepturilor persoanei vizate.
 • (2)┬á┬á┬áPersoana ├«mputernicit─â de operator nu recruteaz─â o alt─â persoan─â ├«mputernicit─â de operator f─âr─â a primi ├«n prealabil o autoriza╚Ťie scris─â, specific─â sau general─â, din partea operatorului. ├Än cazul unei autoriza╚Ťii generale scrise, persoana ├«mputernicit─â de operator informeaz─â operatorul cu privire la orice modific─âri preconizate privind ad─âugarea sau ├«nlocuirea altor persoane ├«mputernicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiec╚Ťii fa╚Ť─â de aceste modific─âri.
 • (a) prelucreaz─â datele cu caracter personal numai pe baza unor instruc╚Ťiuni documentate din partea operatorului, inclusiv ├«n ceea ce prive╚Öte transferurile de date cu caracter personal c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â, cu excep╚Ťia cazului ├«n care aceast─â obliga╚Ťie ├«i revine persoanei ├«mputernicite ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplic─â; ├«n acest caz, notific─â aceast─â obliga╚Ťie juridic─â operatorului ├«nainte de prelucrare, cu excep╚Ťia cazului ├«n care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;
 • (b) se asigur─â c─â persoanele autorizate s─â prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat s─â respecte confiden╚Ťialitatea sau au o obliga╚Ťie statutar─â adecvat─â de confiden╚Ťialitate;
 • (c) adopt─â toate m─âsurile necesare ├«n conformitate cu articolul┬á32;
 • (d) respect─â condi╚Ťiile men╚Ťionate la alineatele┬á(2) ╚Öi┬á(4) privind recrutarea unei alte persoane ├«mputernicite de operator;
 • (e) ╚Ťin├ónd seama de natura prelucr─ârii, ofer─â asisten╚Ť─â operatorului prin m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice adecvate, ├«n m─âsura ├«n care acest lucru este posibil, pentru ├«ndeplinirea obliga╚Ťiei operatorului de a r─âspunde cererilor privind exercitarea de c─âtre persoana vizat─â a drepturilor prev─âzute ├«n capitolul┬áIII;
 • (f) ajut─â operatorul s─â asigure respectarea obliga╚Ťiilor prev─âzute la articolele 32-36, ╚Ťin├ónd seama de caracterul prelucr─ârii ╚Öi informa╚Ťiile aflate la dispozi╚Ťia persoanei ├«mputernicite de operator;
 • (g) la alegerea operatorului, ╚Öterge sau returneaz─â operatorului toate datele cu caracter personal dup─â ├«ncetarea furniz─ârii serviciilor legate de prelucrare ╚Öi elimin─â copiile existente, cu excep╚Ťia cazului ├«n care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
 • (h) pune la dispozi╚Ťia operatorului toate informa╚Ťiile necesare pentru a demonstra respectarea obliga╚Ťiilor prev─âzute la prezentul articol, permite desf─â╚Öurarea auditurilor, inclusiv a inspec╚Ťiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat ╚Öi contribuie la acestea.
  ├Än ceea ce prive╚Öte primul paragraf litera (h), persoana ├«mputernicit─â de operator informeaz─â imediat operatorul ├«n cazul ├«n care, ├«n opinia sa, o instruc╚Ťiune ├«ncalc─â prezentul regulament sau alte dispozi╚Ťii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protec╚Ťia datelor.
 • (4)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care o persoan─â ├«mputernicit─â de un operator recruteaz─â o alt─â persoan─â ├«mputernicit─â pentru efectuarea de activit─â╚Ťi de prelucrare specifice ├«n numele operatorului, acelea╚Öi obliga╚Ťii privind protec╚Ťia datelor prev─âzute ├«n contractul sau ├«n alt act juridic ├«ncheiat ├«ntre operator ╚Öi persoana ├«mputernicit─â de operator, astfel cum se prevede la alineatul┬á(3), revin celei de a doua persoane ├«mputernicite, prin intermediul unui contract sau al unui alt act juridic, ├«n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, ├«n special furnizarea de garan╚Ťii suficiente pentru punerea ├«n aplicare a unor m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice adecvate, astfel ├«nc├ót prelucrarea s─â ├«ndeplineasc─â cerin╚Ťele prezentului regulament. ├Än cazul ├«n care aceast─â a doua persoan─â ├«mputernicit─â nu ├«╚Öi respect─â obliga╚Ťiile privind protec╚Ťia datelor, persoana ├«mputernicit─â ini╚Ťial─â r─âm├óne pe deplin r─âspunz─âtoare fa╚Ť─â de operator ├«n ceea ce prive╚Öte ├«ndeplinirea obliga╚Ťiilor acestei a doua persoane ├«mputernicite.
 • (5)┬á┬á┬áAderarea persoanei ├«mputernicite de operator la un cod de conduit─â aprobat, men╚Ťionat la articolul┬á40, sau la un mecanism de certificare aprobat, men╚Ťionat la articolul┬á42, poate fi utilizat─â ca element prin care s─â se demonstreze existen╚Ťa garan╚Ťiilor suficiente men╚Ťionate la alineatele┬á(1) ╚Öi (4) din prezentul articol.
 • (6)┬á┬á┬áF─âr─â a aduce atingere unui contract individual ├«ncheiat ├«ntre operator ╚Öi persoana ├«mputernicit─â de operator, contractul sau cel─âlalt act juridic men╚Ťionat la alineatele┬á(3) ╚Öi┬á(4) din prezentul articol se poate baza, integral sau par╚Ťial, pe clauze contractuale standard men╚Ťionate la alineatele┬á(7) ╚Öi┬á(8) din prezentul articol, inclusiv atunci c├ónd fac parte dintr-o certificare acordat─â operatorului sau persoanei ├«mputernicite de operator ├«n temeiul articolelor┬á42 ╚Öi┬á43.
 • (7)┬á┬á┬áComisia poate s─â prevad─â clauze contractuale standard pentru aspectele men╚Ťionate la alineatele┬á(3) ╚Öi┬á(4) din prezentul articol ╚Öi ├«n conformitate cu procedura de examinare men╚Ťionat─â la articolul┬á93 alineatul┬á(2).
 • (8)┬á┬á┬áO autoritate de supraveghere poate s─â adopte clauze contractuale standard pentru aspectele men╚Ťionate la alineatele┬á(3) ╚Öi┬á(4) din prezentul articol ╚Öi ├«n conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coeren╚Ťei men╚Ťionat la articolul┬á63.
 • (9)┬á┬á┬áContractul sau cel─âlalt act juridic men╚Ťionat la alineatele┬á(3) ╚Öi┬á(4) se formuleaz─â ├«n scris, inclusiv ├«n format electronic.
 • (10)┬á┬á┬áF─âr─â a aduce atingere articolelor┬á82, 83 ╚Öi┬á84, ├«n cazul ├«n care o persoan─â ├«mputernicit─â de operator ├«nc─âlc─â prezentul regulament, prin stabilirea scopurilor ╚Öi mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana ├«mputernicit─â de operator este considerat─â a fi un operator ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea respectiv─â.