Articolul 4

Defini╚Ťii

În sensul prezentului regulament:

 • ÔÇ×date cu caracter personalÔÇŁ ├«nseamn─â orice informa╚Ťii privind o persoan─â fizic─â identificat─â sau identificabil─â (ÔÇ×persoana vizat─âÔÇŁ); o persoan─â fizic─â identificabil─â este o persoan─â care poate fi identificat─â, direct sau indirect, ├«n special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num─âr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit─â╚Ťii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • ÔÇ×prelucrareÔÇŁ ├«nseamn─â orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f─âr─â utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, ├«nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie ├«n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, ╚Ötergerea sau distrugerea;
 • ÔÇ×restric╚Ťionarea prelucr─âriiÔÇŁ ├«nseamn─â marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • ÔÇ×creare de profiluriÔÇŁ ├«nseamn─â orice form─â de prelucrare automat─â a datelor cu caracter personal care const─â ├«n utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoan─â fizic─â, ├«n special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performan╚Ťa la locul de munc─â, situa╚Ťia economic─â, s─ân─âtatea, preferin╚Ťele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul ├«n care se afl─â persoana fizic─â respectiv─â sau deplas─ârile acesteia;
 • ÔÇ×pseudonimizareÔÇŁ ├«nseamn─â prelucrarea datelor cu caracter personal ├«ntr-un asemenea mod ├«nc├ót acestea s─â nu mai poat─â fi atribuite unei anume persoane vizate f─âr─â a se utiliza informa╚Ťii suplimentare, cu condi╚Ťia ca aceste informa╚Ťii suplimentare s─â fie stocate separat ╚Öi s─â fac─â obiectul unor m─âsuri de natur─â tehnic─â ╚Öi organizatoric─â care s─â asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 • ÔÇ×sistem de eviden╚Ť─â a datelorÔÇŁ ├«nseamn─â orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dup─â criterii func╚Ťionale sau geografice;
 • ÔÇ×operatorÔÇŁ ├«nseamn─â persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism care, singur sau ├«mpreun─â cu altele, stabile╚Öte scopurile ╚Öi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci c├ónd scopurile ╚Öi mijloacele prelucr─ârii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prev─âzute ├«n dreptul Uniunii sau ├«n dreptul intern;
 • ÔÇ×persoan─â ├«mputernicit─â de operatorÔÇŁ ├«nseamn─â persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism care prelucreaz─â datele cu caracter personal ├«n numele operatorului;
 • ÔÇ×destinatarÔÇŁ ├«nseamn─â persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism c─âreia (c─âruia) ├«i sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dac─â este sau nu o parte ter╚Ť─â. Cu toate acestea, autorit─â╚Ťile publice c─ârora li se pot comunica date cu caracter personal ├«n cadrul unei anumite anchete ├«n conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de c─âtre autorit─â╚Ťile publice respective respect─â normele aplicabile ├«n materie de protec╚Ťie a datelor, ├«n conformitate cu scopurile prelucr─ârii;
 • ÔÇ×parte ter╚Ť─âÔÇŁ ├«nseamn─â o persoan─â fizic─â sau juridic─â, autoritate public─â, agen╚Ťie sau organism altul dec├ót persoana vizat─â, operatorul, persoana ├«mputernicit─â de operator ╚Öi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei ├«mputernicite de operator, sunt autorizate s─â prelucreze date cu caracter personal;
 • ÔÇ×consim╚Ť─âm├óntÔÇŁ al persoanei vizate ├«nseamn─â orice manifestare de voin╚Ť─â liber─â, specific─â, informat─â ╚Öi lipsit─â de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept─â, printr-o declara╚Ťie sau printr-o ac╚Ťiune f─âr─â echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s─â fie prelucrate;
 • ÔÇ×├«nc─âlcarea securit─â╚Ťii datelor cu caracter personalÔÇŁ ├«nseamn─â o ├«nc─âlcare a securit─â╚Ťii care duce, ├«n mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizat─â a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate ├«ntr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 • ÔÇ×date geneticeÔÇŁ ├«nseamn─â datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mo╚Ötenite sau dob├óndite ale unei persoane fizice, care ofer─â informa╚Ťii unice privind fiziologia sau s─ân─âtatea persoanei respective ╚Öi care rezult─â ├«n special ├«n urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana ├«n cauz─â;
 • ÔÇ×date biometriceÔÇŁ ├«nseamn─â o date cu caracter personal care rezult─â ├«n urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirm─â identificarea unic─â a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
 • ÔÇ×date privind s─ân─âtateaÔÇŁ ├«nseamn─â date cu caracter personal legate de s─ân─âtatea fizic─â sau mental─â a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asisten╚Ť─â medical─â, care dezv─âluie informa╚Ťii despre starea de s─ân─âtate a acesteia;
 • ÔÇ×sediu principalÔÇŁ ├«nseamn─â: (a) ├«n cazul unui operator cu sedii ├«n cel pu╚Ťin dou─â state membre, locul ├«n care se afl─â administra╚Ťia central─â a acestuia ├«n Uniune, cu excep╚Ťia cazului ├«n care deciziile privind scopurile ╚Öi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau ├«ntr-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competen╚Ťa de a dispune punerea ├«n aplicare a acestor decizii, caz ├«n care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal; (b) ├«n cazul unei persoane ├«mputernicite de operator cu sedii ├«n cel pu╚Ťin dou─â state membre, locul ├«n care se afl─â administra╚Ťia central─â a acesteia ├«n Uniune, sau, ├«n cazul ├«n care persoana ├«mputernicit─â de operator nu are o administra╚Ťie central─â ├«n Uniune, sediul din Uniune al persoanei ├«mputernicite de operator ├«n care au loc activit─â╚Ťile principale de prelucrare, ├«n contextul activit─â╚Ťilor unui sediu al persoanei ├«mputernicite de operator, ├«n m─âsura ├«n care aceasta este supus─â unor obliga╚Ťii specifice ├«n temeiul prezentului regulament;
 • ÔÇ×reprezentantÔÇŁ ├«nseamn─â o persoan─â fizic─â sau juridic─â stabilit─â ├«n Uniune, desemnat─â ├«n scris de c─âtre operator sau persoana ├«mputernicit─â de operator ├«n temeiul articolului 27, care reprezint─â operatorul sau persoana ├«mputernicit─â ├«n ceea ce prive╚Öte obliga╚Ťiile lor respective care le revin ├«n temeiul prezentului regulament;
 • ÔÇ×├«ntreprindereÔÇŁ ├«nseamn─â o persoan─â fizic─â sau juridic─â ce desf─â╚Öoar─â o activitate economic─â, indiferent de forma juridic─â a acesteia, inclusiv parteneriate sau asocia╚Ťii care desf─â╚Öoar─â ├«n mod regulat o activitate economic─â;
 • ÔÇ×grup de ├«ntreprinderiÔÇŁ ├«nseamn─â o ├«ntreprindere care exercit─â controlul ╚Öi ├«ntreprinderile controlate de aceasta;
 • ÔÇ×reguli corporatiste obligatoriiÔÇŁ ├«nseamn─â politicile ├«n materie de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoan─â ├«mputernicit─â de operator stabilit─â pe teritoriul unui stat membru, ├«n ceea ce prive╚Öte transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal c─âtre un operator sau o persoan─â ├«mputernicit─â de operator ├«n una sau mai multe ╚Ť─âri ter╚Ťe ├«n cadrul unui grup de ├«ntreprinderi sau al unui grup de ├«ntreprinderi implicate ├«ntr-o activitate economic─â comun─â;
 • ÔÇ×autoritate de supraveghereÔÇŁ ├«nseamn─â o autoritate public─â independent─â instituit─â de un stat membru ├«n temeiul articolului 51;
 • ÔÇ×autoritate de supraveghere vizat─âÔÇŁ ├«nseamn─â o autoritate de supraveghere care este vizat─â de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: (a) operatorul sau persoana ├«mputernicit─â de operator este stabilit─â pe teritoriul statului membru al autorit─â╚Ťii de supraveghere respective; (b) persoanele vizate care ├«╚Öi au re╚Öedin╚Ťa ├«n statul membru ├«n care se afl─â autoritatea de supraveghere respectiv─â sunt afectate ├«n mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate ├«n mod semnificativ de prelucrare; sau (c) la autoritatea de supraveghere respectiv─â a fost depus─â o pl├óngere;
 • ÔÇ×prelucrare transfrontalier─âÔÇŁ ├«nseamn─â: (a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc ├«n contextul activit─â╚Ťilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane ├«mputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, dac─â operatorul sau persoana ├«mputernicit─â de operator are sedii ├«n cel pu╚Ťin dou─â state membre; sau (b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc ├«n contextul activit─â╚Ťilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane ├«mputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afecteaz─â ├«n mod semnificativ sau este susceptibil─â de a afecta ├«n mod semnificativ persoane vizate din cel pu╚Ťin dou─â state membre;
 • ÔÇ×obiec╚Ťie relevant─â ╚Öi motivat─âÔÇŁ ├«nseamn─â o obiec╚Ťie la un proiect de decizie ├«n scopul de a stabili dac─â exist─â o ├«nc─âlcare a prezentului regulament sau dac─â m─âsurile preconizate ├«n ceea ce prive╚Öte operatorul sau persoana ├«mputernicit─â de operator respect─â prezentul regulament, care demonstreaz─â ├«n mod clar importan╚Ťa riscurilor pe care le prezint─â proiectul de decizie ├«n ceea ce prive╚Öte drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile fundamentale ale persoanelor vizate ╚Öi, dup─â caz, libera circula╚Ťie a datelor cu caracter personal ├«n cadrul Uniunii;
 • ÔÇ×serviciile societ─â╚Ťii informa╚ŤionaleÔÇŁ ├«nseamn─â un serviciu astfel cum este definit la articolul┬á1 alineatul (1) litera (b) din Directiva┬á98/34/CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului┬á(19);
 • ÔÇ×organiza╚Ťie interna╚Ťional─âÔÇŁ ├«nseamn─â o organiza╚Ťie ╚Öi organismele sale subordonate reglementate de dreptul interna╚Ťional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord ├«ncheiat ├«ntre dou─â sau mai multe ╚Ť─âri sau ├«n temeiul unui astfel de acord.