Articolul 40

Coduri de conduit─â

 • (1)┬á┬á┬áStatele membre, autorit─â╚Ťile de supraveghere, comitetul ╚Öi Comisia ├«ncurajeaz─â elaborarea de coduri de conduit─â menite s─â contribuie la buna aplicare a prezentului regulament, ╚Ťin├ónd seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare de prelucrare ╚Öi de nevoile specifice ale micro├«ntreprinderilor ╚Öi ale ├«ntreprinderilor mici ╚Öi mijlocii.
 • (a) prelucrarea ├«n mod echitabil ╚Öi transparent;
 • (b) interesele legitime urm─ârite de operatori ├«n contexte specifice;
 • (c) colectarea datelor cu caracter personal;
 • (d) pseudonimizarea datelor cu caracter personal;
 • (e) informarea publicului ╚Öi a persoanelor vizate;
 • (f) exercitarea drepturilor persoanelor vizate;
 • (g) informarea ╚Öi protejarea copiilor ╚Öi modalitatea ├«n care trebuie ob╚Ťinut consim╚Ť─âm├óntul titularilor r─âspunderii p─ârinte╚Öti asupra copiilor;
 • (h) m─âsurile ╚Öi procedurile men╚Ťionate la articolele 24 ╚Öi 25 ╚Öi m─âsurile de asigurare a securit─â╚Ťii prelucr─ârii, men╚Ťionate la articolul 32;
 • (i) notificarea autorit─â╚Ťilor de supraveghere cu privire la ├«nc─âlc─ârile securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal ╚Öi informarea persoanelor vizate cu privire la aceste ├«nc─âlc─âri;
 • (j) transferul de date cu caracter personal c─âtre ╚Ť─âri ter╚Ťe sau organiza╚Ťii interna╚Ťionale; sau
 • (k) proceduri extrajudiciare ╚Öi alte proceduri de solu╚Ťionare a litigiilor pentru solu╚Ťionarea litigiilor ├«ntre operatori ╚Öi persoanele vizate ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea, f─âr─â a aduce atingere drepturilor persoanelor vizate, ├«n temeiul articolelor 77 ╚Öi 79.
 • (3)┬á┬á┬áLa codurile de conduit─â aprobate ├«n temeiul alineatului (5) din prezentul articol ╚Öi care au o valabilitate general─â ├«n temeiul alineatului (9) din prezentul articol pot adera nu numai operatorii sau persoanele ├«mputernicite de operatori care fac obiectul prezentului regulament, ci ╚Öi operatorii sau persoanele ├«mputernicite de operatori care nu fac obiectul prezentului regulament ├«n temeiul articolului┬á3, ├«n scopul de a oferi garan╚Ťii adecvate ├«n cadrul transferurilor de date cu caracter personal c─âtre ╚Ť─âri ter╚Ťe sau organiza╚Ťii interna╚Ťionale ├«n condi╚Ťiile men╚Ťionate la articolul┬á46 alineatul┬á(2) litera┬á(e). Ace╚Öti operatori sau persoane ├«mputernicite de operatori ├«╚Öi asum─â angajamente cu caracter obligatoriu ╚Öi executoriu, prin intermediul unor instrumente contractuale sau al altor instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, ├«n scopul aplic─ârii garan╚Ťiilor adecvate respective, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate.
 • (4)┬á┬á┬áCodul de conduit─â prev─âzut la alineatul (2) din prezentul articol cuprinde mecanisme care permit organismului men╚Ťionat la articolul 41 alineatul (1) s─â efectueze monitorizarea obligatorie a respect─ârii dispozi╚Ťiilor acestuia de c─âtre operatorii sau persoanele ├«mputernicite de operatori care se angajeaz─â s─â ├«l aplice, f─âr─â a aduce atingere sarcinilor ╚Öi competen╚Ťelor autorit─â╚Ťilor de supraveghere care sunt competente ├«n temeiul articolului 55 sau 56.
 • (5)┬á┬á┬áAsocia╚Ťiile ╚Öi alte organisme men╚Ťionate la alineatul (2) din prezentul articol care inten╚Ťioneaz─â s─â preg─âteasc─â un cod de conduit─â sau s─â modifice sau s─â extind─â un cod existent transmit proiectul de cod, de modificare sau de extindere autorit─â╚Ťii de supraveghere care este competent─â ├«n temeiul articolului 55. Autoritatea de supraveghere emite un aviz cu privire la conformitatea cu prezentul regulament a proiectului de cod, de modificare sau de extindere ╚Öi ├«l aprob─â ├«n cazul ├«n care se constat─â c─â acesta ofer─â garan╚Ťii adecvate suficiente.
 • (6)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care proiectul de cod, de modificare sau de extindere este aprobat ├«n conformitate cu alineatul (5), iar codul de conduit─â ├«n cauz─â nu are leg─âtur─â cu activit─â╚Ťile de prelucrare din mai multe state membre, autoritatea de supraveghere ├«nregistreaz─â ╚Öi public─â codul.
 • (7)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care un proiect de cod de conduit─â, de modificare sau de extindere are leg─âtur─â cu activit─â╚Ťile de prelucrare din mai multe state membre, ├«nainte de aprobare, autoritatea de supraveghere competent─â ├«n temeiul articolului 55 ├«l transmite, prin procedura men╚Ťionat─â la articolul 63, comitetului, care emite un aviz cu privire la conformitatea cu prezentul regulament a proiectului respectiv, sau, ├«n situa╚Ťia men╚Ťionat─â la alineatul (3) din prezentul articol, ofer─â garan╚Ťii adecvate.
 • (8)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care avizul men╚Ťionat la alineatul (7) confirm─â conformitatea cu prezentul regulament a proiectului de cod, de modificare sau de extindere sau ├«n cazul ├«n care, ├«n situa╚Ťia men╚Ťionat─â la alineatul (3), ofer─â garan╚Ťii adecvate, comitetul transmite avizul s─âu Comisiei.
 • (9)┬á┬á┬áComisia poate adopta acte de punere ├«n aplicare pentru a decide c─â codul de conduit─â, modificarea sau extinderea aprobate care i-au fost prezentate ├«n temeiul alineatului┬á(8) din prezentul articol au valabilitate general─â ├«n Uniune. Actele┬áde punere ├«n aplicare respective se adopt─â ├«n conformitate cu procedura de examinare prev─âzut─â la articolul 93 alineatul┬á(2).
 • (10)┬á┬á┬áComisia asigur─â publicitatea adecvat─â pentru codurile aprobate asupra c─ârora s-a decis c─â au valabilitate general─â ├«n conformitate cu alineatul (9).
 • (11)┬á┬á┬áComitetul regrupeaz─â toate codurile de conduit─â, modific─ârile ╚Öi extinderile aprobate ├«ntr-un registru ╚Öi le pune la dispozi╚Ťia publicului prin mijloace corespunz─âtoare.