Articolul 70

Sarcinile comitetului

(1)┬á┬á┬áComitetul asigur─â aplicarea coerent─â a prezentului regulament. ├Än acest scop, din proprie ini╚Ťiativ─â sau, dup─â caz, la solicitarea Comisiei, comitetul are, ├«n special, urm─âtoarele sarcini:

 • (a) s─â monitorizeze ╚Öi s─â asigure aplicarea corect─â a prezentului regulament, ├«n cazurile prev─âzute la articolele┬á64 ╚Öi 65, f─âr─â a aduce atingere sarcinilor autorit─â╚Ťilor na╚Ťionale de supraveghere;
 • (b) s─â ofere consiliere Comisiei cu privire la orice aspect legat de protec╚Ťia datelor cu caracter personal ├«n cadrul Uniunii, inclusiv cu privire la orice propunere de modificare a prezentului regulament;
 • (c) s─â ofere consiliere Comisiei cu privire la formatul ╚Öi procedurile pentru schimbul de informa╚Ťii ├«ntre operatori, persoanele ├«mputernicite de operatori ╚Öi autorit─â╚Ťile de supraveghere pentru regulile corporatiste obligatorii;
 • (d) s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici privind procedurile de ╚Ötergere a linkurilor c─âtre datele cu caracter personal, a copiilor sau a reproducerilor acestora de care dispun serviciile de comunica╚Ťii accesibile publicului, astfel cum se men╚Ťioneaz─â la articolul┬á17 alineatul (2);
 • (e) s─â examineze, din proprie ini╚Ťiativ─â, la cererea unuia dintre membrii s─âi sau la cererea Comisiei, orice chestiune referitoare la aplicarea prezentului regulament ╚Öi s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici pentru a ├«ncuraja aplicarea coerent─â a prezentului regulament;
 • (f) s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici ├«n conformitate cu prezentul alineat litera (e) ├«n vederea detalierii criteriilor ╚Öi condi╚Ťiilor pentru deciziile bazate pe crearea de profiluri men╚Ťionate la articolul┬á22 alineatul┬á(2);
 • (g) s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici ├«n conformitate cu litera (e) din prezentul alineat pentru stabilirea ├«nc─âlc─ârii securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal ╚Öi stabilirii ├«nt├órzierilor nejustificate men╚Ťionate la articolul 33 alineatele (1) ╚Öi (2), precum ╚Öi pentru circumstan╚Ťele speciale ├«n care un operator sau o persoan─â ├«mputernicit─â de c─âtre operator are obliga╚Ťia de a notifica ├«nc─âlcarea securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal;
 • (h) s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici ├«n conformitate cu litera (e) din prezentul alineat ├«n ceea ce prive╚Öte circumstan╚Ťele ├«n care o ├«nc─âlcare a securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal este susceptibil─â s─â genereze un risc ridicat pentru drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile persoanelor fizice, men╚Ťionate la articolul┬á34 alineatul┬á(1);
 • (i) s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici ├«n conformitate cu litera (e) din prezentul alineat ├«n scopul detalierii criteriilor ╚Öi cerin╚Ťelor aplicabile transferurilor de date cu caracter personal bazate pe regulile corporatiste obligatorii care trebuie respectate de operatori ╚Öi cele care trebuie respectate de persoanele ├«mputernicite de operatori, precum ╚Öi cu privire la cerin╚Ťe suplimentare necesare pentru a asigura protec╚Ťia datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate men╚Ťionate la articolul┬á47;
 • (j) s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici ├«n conformitate cu litera (e) din prezentul alineat ├«n vederea detalierii criteriilor ╚Öi cerin╚Ťelor pentru transferurile de date cu caracter personal men╚Ťionate la articolul┬á49 alineatul┬á(1);
 • (k) s─â elaboreze orient─âri destinate autorit─â╚Ťilor de supraveghere, referitoare la aplicarea m─âsurilor men╚Ťionate la articolul 58 alineatele (1), (2) ╚Öi (3) ╚Öi s─â stabileasc─â amenzile administrative ├«n conformitate cu articolul 83;
 • (l) s─â revizuiasc─â aplicarea practic─â a orient─ârilor, recomand─ârilor ╚Öi bunelor practici men╚Ťionate la literele (e) ╚Öi (f);
 • (m) s─â emit─â orient─âri, recomand─âri ╚Öi bune practici ├«n conformitate cu litera (e) din prezentul alineat ├«n vederea stabilirii procedurilor comune de raportare de c─âtre persoanele fizice a ├«nc─âlc─ârilor prezentului regulament ├«n conformitate cu articolul┬á54 alineatul┬á(2);
 • (n) s─â ├«ncurajeze elaborarea de coduri de conduit─â ╚Öi stabilirea unor mecanisme de certificare, precum ╚Öi a unor sigilii ╚Öi m─ârci ├«n domeniul protec╚Ťiei datelor, ├«n conformitate cu articolele 40 ╚Öi 42;
 • (o) s─â efectueze acreditarea organismelor de certificare ╚Öi revizuirea periodic─â a acredit─ârii ├«n conformitate cu articolul┬á43 ╚Öi s─â ╚Ťin─â un registru public al organismelor acreditate, ├«n conformitate cu articolul┬á43 alineatul (6), ╚Öi al operatorilor acredita╚Ťi sau al persoanelor ├«mputernicite de operator acreditate, stabili╚Ťi (stabilite) ├«n ╚Ť─âri ter╚Ťe, ├«n conformitate cu articolul┬á42 alineatul (7);
 • (p) s─â precizeze cerin╚Ťele men╚Ťionate la articolul┬á43 alineatul (3), ├«n vederea acredit─ârii organismelor de certificare prev─âzute la articolul┬á42;
 • (q) s─â prezinte Comisiei un aviz privind cerin╚Ťele de certificare men╚Ťionate la articolul┬á43 alineatul (8);
 • (r) s─â prezinte Comisiei un aviz privind pictogramele men╚Ťionate la articolul┬á12 alineatul┬á(7);
 • (s) s─â prezinte Comisiei un aviz pentru evaluarea caracterului adecvat al nivelului de protec╚Ťie ├«ntr-o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â, inclusiv pentru a determina dac─â o ╚Ťar─â ter╚Ť─â, un teritoriu, sau unul sau mai multe sectoare specificate din acea ╚Ťar─â ter╚Ť─â, sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â nu mai asigur─â un nivel de protec╚Ťie adecvat. ├Än acest scop, Comisia pune la dispozi╚Ťia comitetului toat─â documenta╚Ťia necesar─â, inclusiv coresponden╚Ťa purtat─â cu autorit─â╚Ťile publice ale ╚Ť─ârii ter╚Ťe, ├«n ceea ce prive╚Öte acea ╚Ťar─â ter╚Ť─â, acel teritoriu sau acel sector, sau cu organiza╚Ťia interna╚Ťional─â;
 • (t) s─â emit─â avize privind proiectele de decizii ale autorit─â╚Ťilor de supraveghere ├«n conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coeren╚Ťei men╚Ťionat la articolul 64 alineatul (1) privind chestiunile prezentate ├«n conformitate cu articolul┬á64 alineatul (2) ╚Öi s─â emit─â decizii obligatorii ├«n temeiul articolului 65, inclusiv ├«n cazurile men╚Ťionate la articolul 66;
 • (u) s─â promoveze cooperarea ╚Öi schimbul eficient bilateral ╚Öi multilateral de informa╚Ťii ╚Öi bune practici ├«ntre autorit─â╚Ťile de supraveghere;
 • (v) s─â promoveze programe comune de formare ╚Öi s─â faciliteze schimburile de personal ├«ntre autorit─â╚Ťile de supraveghere, precum ╚Öi, dup─â caz, cu autorit─â╚Ťile de supraveghere ale ╚Ť─ârilor ter╚Ťe sau organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale;
 • (w) s─â promoveze schimbul de cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi de documente privind legisla╚Ťia ╚Öi practicile ├«n materie de protec╚Ťie a datelor cu autorit─â╚Ťile de supraveghere a protec╚Ťiei datelor la nivel mondial;
 • (x) s─â emit─â avize privind codurile de conduit─â elaborate la nivelul Uniunii ├«n temeiul articolului 40 alineatul (9); ╚Öi
 • (y) s─â ╚Ťin─â un registru electronic accesibil publicului cu deciziile luate de autorit─â╚Ťile de supraveghere ╚Öi de instan╚Ťe cu privire la chestiuni tratate ├«n cadrul mecanismului pentru asigurarea coeren╚Ťei.
 • (2)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care Comisia consult─â comitetul, aceasta poate indica un termen limit─â, ╚Ťin├ónd seama de caracterul urgent al chestiunii.
 • (3)┬á┬á┬áComitetul ├«╚Öi transmite avizele, orient─ârile, recomand─ârile ╚Öi bunele practici Comisiei ╚Öi comitetului men╚Ťionat la articolul 93 ╚Öi le face publice.
 • (4)┬á┬á┬áDac─â este cazul, comitetul consult─â p─âr╚Ťile interesate ╚Öi le ofer─â posibilitatea de a face observa╚Ťii ├«ntr-un termen rezonabil. F─âr─â a aduce atingere dispozi╚Ťiilor articolului┬á76, comitetul public─â rezultatele procedurii de consultare.