Articolul 41

Monitorizarea codurilor de conduit─â aprobate

  • (1)┬á┬á┬áF─âr─â a aduce atingere sarcinilor ╚Öi competen╚Ťelor autorit─â╚Ťii de supraveghere competente ├«n temeiul articolelor 57 ╚Öi 58, monitorizarea respect─ârii unui cod de conduit─â ├«n temeiul articolului 40 poate fi realizat─â de un organism care dispune de un nivel adecvat de expertiz─â ├«n leg─âtur─â cu obiectul codului ╚Öi care este acreditat ├«n acest scop de autoritatea de supraveghere competent─â.
  • (a) a demonstrat autorit─â╚Ťii de supraveghere competente, ├«ntr-un mod satisf─âc─âtor, independen╚Ťa ╚Öi expertiza sa ├«n leg─âtur─â cu obiectul codului;
  • (b) a instituit proceduri care ├«i permit s─â evalueze eligibilitatea operatorilor ╚Öi a persoanelor ├«mputernicite de operatori ├«n vederea aplic─ârii codului, s─â monitorizeze respectarea de c─âtre ace╚Ötia a dispozi╚Ťiilor codului ╚Öi s─â revizuiasc─â periodic func╚Ťionarea acestuia;
  • (c) a instituit proceduri ╚Öi structuri pentru tratarea pl├óngerilor privind ├«nc─âlc─âri ale codului sau privind modul ├«n care codul a fost sau este pus ├«n aplicare de un operator sau o persoan─â ├«mputernicit─â de operator, precum ╚Öi pentru asigurarea transparen╚Ťei acestor proceduri ╚Öi structuri pentru persoanele vizate ╚Öi pentru public; ╚Öi
  • (d) a demonstrat autorit─â╚Ťii de supraveghere competente, ├«ntr-un mod satisf─âc─âtor, c─â sarcinile ╚Öi atribu╚Ťiile sale nu creeaz─â conflicte de interese.
  • (3)┬á┬á┬áAutoritatea de supraveghere competent─â transmite proiectul de criterii pentru acreditarea unui organism men╚Ťionat la alineatul (1) din prezentul articol comitetului, ├«n conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coeren╚Ťei men╚Ťionat la articolul 63.
  • (4)┬á┬á┬áF─âr─â a aduce atingere sarcinilor ╚Öi competen╚Ťelor autorit─â╚Ťii de supraveghere competente ╚Öi dispozi╚Ťiilor capitolului┬áVIII, un organism men╚Ťionat la alineatul (1) din prezentul articol ia m─âsuri corespunz─âtoare, sub rezerva unor garan╚Ťii adecvate, ├«n cazul ├«nc─âlc─ârii codului de c─âtre un operator sau o persoan─â ├«mputernicit─â de operator, inclusiv prin suspendarea sau excluderea respectivului operator sau a respectivei persoane din cadrul codului. Organismul ├«n cauz─â informeaz─â autoritatea de supraveghere competent─â cu privire la aceste m─âsuri ╚Öi la motivele care le-au determinat.
  • (5)┬á┬á┬áAutoritatea de supraveghere competent─â revoc─â acreditarea unui organism men╚Ťionat la alineatul (1) ├«n cazul ├«n care nu mai sunt ├«ndeplinite condi╚Ťiile pentru acreditare sau m─âsurile luate de organismul ├«n cauz─â ├«ncalc─â prezentul regulament.
  • (6)┬á┬á┬áPrezentul articol nu se aplic─â prelucr─ârii efectuate de autorit─â╚Ťi ╚Öi organisme publice.