Artikkel 41

Heakskiidetud toimimisjuhendite jÀrgimise jÀrelevalve

 • Ilma et see mĂ”jutaks artiklite 57 ja 58 kohaseid pĂ€deva jĂ€relevalveasutuse ĂŒlesandeid ja volitusi, vĂ”ib artikli 40 kohase toimimisjuhendi jĂ€rgimise ĂŒle jĂ€relevalvet teostada asutus, kellel on toimimisjuhendi sisu osas asjakohased ekspertteadmised ja kes on selleks pĂ€deva jĂ€relevalveasutuse poolt akrediteeritud.
 • LĂ”ikes 1 osutatud asutust vĂ”ib akrediteerida teostama toimimisjuhendi jĂ€rgimise ĂŒle jĂ€relevalvet, kui nimetatud asutus:
  • a) on pĂ€deva jĂ€relevalveasutuse jaoks rahuldavalt tĂ”endanud oma sĂ”ltumatust ja ekspertteadmisi toimimisjuhendi sisu osas;
  • b) on kehtestanud menetlused, mis vĂ”imaldavad tal hinnata vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate sobivust toimimisjuhendi kohaldamiseks, teostada jĂ€relevalvet selle sĂ€tete jĂ€rgimise ĂŒle ja vaadata korrapĂ€raselt ĂŒle selle toimimist;
  • c) on kehtestanud menetlused ja struktuurid selleks, et kĂ€sitleda kaebusi vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja poolt toimimisjuhendi rikkumise vĂ”i selle varasema vĂ”i kĂ€imasoleva rakendamise viisi suhtes, ning selleks, et muuta need menetlused ja struktuurid andmesubjektidele ja ĂŒldsusele lĂ€bipaistvaks, ning
  • d) tĂ”endab pĂ€deva jĂ€relevalveasutuse jaoks rahuldavalt, et tema ĂŒlesanded ja kohustused ei pĂ”hjusta huvide konflikti.
 • PĂ€dev jĂ€relevalveasutus esitab kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 osutatud asutuse akrediteerimise kriteeriumide kavandi andmekaitsenĂ”ukogule vastavalt artiklis 63 osutatud jĂ€rjepidevuse mehhanismile.
 • Ilma et see mĂ”jutaks pĂ€deva jĂ€relevalveasutuse ĂŒlesandeid ja volitusi ning VIII peatĂŒki sĂ€tete kohaldamist, vĂ”tab kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 osutatud asutus toimimisjuhendi rikkumise korral vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja poolt piisavaid kaitsemeetmeid kasutades asjakohased meetmed, sealhulgas vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja toimimisjuhendis osalemise peatamine vĂ”i vĂ€listamine. Asutus teavitab pĂ€devat jĂ€relevalveasutust sellistest meetmetest ja nende vĂ”tmise pĂ”hjustest.
 • PĂ€dev jĂ€relevalveasutus tĂŒhistab lĂ”ikes 1 osutatud asutuse akrediteerimise, kui akrediteerimise tingimused ei ole tĂ€idetud vĂ”i ei ole enam tĂ€idetud vĂ”i asutuse poolt vĂ”etavad meetmed ei vasta kĂ€esolevale mÀÀrusele.
 • KĂ€esolevat artiklit ei kohaldata isikuandmete töötlemisele avaliku sektori asutuste ja organite poolt.