Artikkel 23

Piirangud

 • Vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja suhtes kohaldatavas liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”iguses vĂ”ib seadusandliku meetmega piirata artiklites 12–22 ja artiklis 34, samuti artiklis 5 sĂ€testatud kohustuste ja Ă”iguste ulatust, kuivĂ”rd selle sĂ€tted vastavad artiklites 12–22 sĂ€testatud Ă”igustele ja kohustustele, kui selline piirang austab pĂ”hiĂ”iguste ja -vabaduste olemust ning on demokraatlikus ĂŒhiskonnas vajalik ja proportsionaalne meede, et tagada
  • a) riigi julgeolek;
  • b) riigikaitse;
  • c) avalik julgeolek;
  • d) sĂŒĂŒtegude tĂ”kestamine, uurimine, avastamine vĂ”i nende eest vastutusele vĂ”tmine vĂ”i kriminaalkaristuste tĂ€itmisele pööramine, sealhulgas avalikku julgeolekut Ă€hvardavate ohtude eest kaitsmine ja nende ennetamine;
  • e) liidu vĂ”i liikmesriigi muud ĂŒldist avalikku huvi pakkuvad olulised eesmĂ€rgid, eelkĂ”ige liidu vĂ”i liikmesriigi oluline majanduslik vĂ”i finantshuvi, sealhulgas rahandus-, eelarve- ja maksukĂŒsimused, rahvatervis ja sotsiaalkindlustus;
  • f) kohtusĂŒsteemi sĂ”ltumatuse ja kohtumenetluse kaitse;
  • g) reguleeritud kutsealade ametieetika rikkumiste ennetamine, uurimine, avastamine ja nende eest vastutusele vĂ”tmine;
  • h) jĂ€lgimine, kontrollimine vĂ”i regulatiivsete ĂŒlesannete tĂ€itmine, mis on kas vĂ”i juhtumipĂ”hiselt seotud avaliku vĂ”imu teostamisega punktides a – e ja g osutatud juhtudel;
  • i) andmesubjekti kaitse vĂ”i teiste isikute Ă”iguste ja vabaduste kaitse;
  • j) tsiviilĂ”iguslike nĂ”uete tĂ€itmise tagamine.
 • EelkĂ”ige peab lĂ”ikes 1 osutatud seadusandlik meede sisaldama asjakohasel juhul konkreetseid sĂ€tteid vĂ€hemalt jĂ€rgmise kohta:
  • a) töötlemise vĂ”i selle kategooriate eesmĂ€rgid;
  • b) isikuandmete liigid;
  • c) kehtestatud piirangute ulatus;
  • d) kuritarvitamist vĂ”i ebaseaduslikku andmetega tutvumist vĂ”i nende edastamist tĂ”kestavad kaitsemeetmed;
  • e) vastutava töötleja vĂ”i vastutavate töötlejate kategooriate mÀÀratlus;
  • f) sĂ€ilitamise ajavahemikud ja kohaldatavad kaitsemeetmed, vĂ”ttes arvesse töötlemise vĂ”i selle kategooriate laadi, ulatust ja eesmĂ€rki;
  • g) andmesubjektide Ă”igusi ja vabadusi Ă€hvardavad ohud ning
  • h) andmesubjektide Ă”igus olla piirangust teavitatud, vĂ€lja arvatud juhul, kui see vĂ”ib mĂ”jutada piirangu eesmĂ€rki.