Artikkel 12

Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti Ôiguste teostamise kord

 • Vastutav töötleja vĂ”tab asjakohased meetmed, et esitada andmesubjektile artiklites 13 ja 14 osutatud teave ning teavitada teda artiklite 15–22 ja 34 kohaselt isikuandmete töötlemisest kokkuvĂ”tlikult, selgelt, arusaadavalt ning lihtsasti kĂ€ttesaadavas vormis, kasutades selget ja lihtsat keelt, eelkĂ”ige konkreetselt lapsele suunatud teabe korral. KĂ”nealune teave esitatakse kirjalikult vĂ”i muude vahendite abil, sealhulgas asjakohasel juhul elektrooniliselt. Kui andmesubjekt seda taotleb, vĂ”ib teabe esitada suuliselt, tingimusel et andmesubjekti isikusamasust tĂ”endatakse muude vahendite abil.
 • Vastutav töötleja aitab kaasa artiklite 15–22 kohaste andmesubjekti Ă”iguste kasutamisele. Artikli 11 lĂ”ikes 2 osutatud juhtudel ei keeldu vastutav töötleja meetmete vĂ”tmisest andmesubjekti taotlusel tema artiklite 15–22 kohaste Ă”iguste kasutamiseks, vĂ€lja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tĂ”endab, et ta ei suuda andmesubjekti tuvastada.
 • Vastutav töötleja esitab andmesubjektile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ĂŒhe kuu jooksul pĂ€rast taotluse saamist teabe artiklite 15–22 kohase taotluse alusel vĂ”etud meetmete kohta. Seda ajavahemikku vĂ”ib vajaduse korral pikendada kahe kuu vĂ”rra, vĂ”ttes arvesse taotluse keerukust ja hulka. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti igast taolisest pikendamisest ja viivituse pĂ”hjustest ĂŒhe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui andmesubjekt esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave vĂ”imaluse korral elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle teisiti.
 • Kui vastutav töötleja ei vĂ”ta meetmeid vastavalt andmesubjekti taotlusele, teatab ta andmesubjektile viivituseta ja hiljemalt ĂŒhe kuu jooksul alates taotluse saamisest meetmete vĂ”tmata jĂ€tmise pĂ”hjused ning selgitab talle vĂ”imalust esitada jĂ€relevalveasutusele kaebus ja kasutada Ă”iguskaitsevahendeid.
 • Artiklite 13 ja 14 kohase teabe esitamine ning artiklite 15–22 ja 34 kohane teavitamine ja meetmete vĂ”tmine on tasuta. Kui andmesubjekti taotlused on selgelt pĂ”hjendamatud vĂ”i ĂŒlemÀÀrased, eelkĂ”ige oma korduva iseloomu tĂ”ttu, vĂ”ib vastutav töötleja kas:
  • a) kĂŒsida mĂ”istlikku tasu, vĂ”ttes arvesse halduskulu, mis kaasneb teabe esitamise vĂ”i teavitamise vĂ”i taotletud meetmete vĂ”tmisega, vĂ”i
  • b) keelduda taotletud meetmete vĂ”tmisest.
   Vastutaval töötlejal lasub kohustus tĂ”endada, et taotlus on selgelt pĂ”hjendamatu vĂ”i ĂŒlemÀÀrane.
 • Kui vastutaval töötlejal on pĂ”hjendatud kahtlused artiklites 15–21 osutatud taotlust esitava fĂŒĂŒsilise isiku identiteedi suhtes, vĂ”ib vastutav töötleja nĂ”uda andmesubjekti isiku tuvastamiseks vajaliku tĂ€iendava teabe esitamist, piiramata seejuures artikli 11 kohaldamist.
 • Andmesubjektidele artiklite 13 ja 14 kohaselt edastatava teabe vĂ”ib anda koos standardsete ikoonide esitamisega, et anda kavandatavast töötlemisest selgelt nĂ€htaval, arusaadaval ja loetaval viisil sisuline ĂŒlevaade. Kui ikoonid esitatakse elektrooniliselt, on need masinloetavad.
 • Komisjonile antakse Ă”igus vĂ”tta vastavalt artiklile 92 vastu delegeeritud Ă”igusakte, et mÀÀrata kindlaks ikoonidega esitatav teave ja standardsete ikoonide esitamise kord.