Artikkel 97

Komisjoni aruanded

  • Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nĂ”ukogule hiljemalt 25. maiks 2020 ning seejĂ€rel iga nelja aasta jĂ€rel aruande kĂ€esoleva mÀÀruse hindamise ja lĂ€bivaatamise kohta. Aruanded avalikustatakse.
  • LĂ”ikes 1 osutatud hindamiste ja lĂ€bivaatamiste raames kontrollib komisjon eelkĂ”ige jĂ€rgmise kohaldamist ja toimimist:
    • a) isikuandmete kolmandatele riikidele vĂ”i rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamist kĂ€sitlev V peatĂŒkk, eelkĂ”ige seoses kĂ€esoleva mÀÀruse artikli 45 lĂ”ike 3 kohaselt vastu vĂ”etud otsustega ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lĂ”ike 6 alusel vastu vĂ”etud otsustega;
    • b) koostööd ja jĂ€rjepidevust kĂ€sitlev VII peatĂŒkk.
  • LĂ”ike1 kohaldamisel vĂ”ib komisjon taotleda teavet liikmesriikidelt ja jĂ€relevalveasutustelt.
  • LĂ”igetes 1 ja 2 osutatud hindamistel ja lĂ€bivaatamistel vĂ”tab komisjon arvesse Euroopa Parlamendi, nĂ”ukogu ning muude asjaomaste organite ja allikate seisukohti ja tĂ€helepanekuid.
  • Komisjon esitab vajaduse korral asjakohased ettepanekud kĂ€esoleva mÀÀruse muutmiseks, eelkĂ”ige vĂ”ttes arvesse infotehnoloogia ja infoĂŒhiskonna arengut.