Artikkel 58

Volitused

 • JĂ€relevalveasutusel on jĂ€rgmised uurimisvolitused:
  • a) anda korraldus, et vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja vĂ”i vajaduse korral vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja esindaja annab teavet, mis on vajalik tema ĂŒlesannete tĂ€itmiseks;
  • b) viia lĂ€bi uurimisi andmekaitseauditi kujul;
  • c) vaadata lĂ€bi artikli 42 lĂ”ike 7 kohaselt vĂ€ljastatud sertifikaadid;
  • d) teavitada vastutavat töötlejat vĂ”i volitatud töötlejat kĂ€esoleva mÀÀruse vĂ€idetavast rikkumisest;
  • e) saada vastutavalt töötlejalt ja volitatud töötlejalt juurdepÀÀs kĂ”ikidele isikuandmetele ja kogu teabele, mis on vajalik tema ĂŒlesannete tĂ€itmiseks, ning
  • f) saada kooskĂ”las liidu vĂ”i liikmesriigi menetlusĂ”igusega juurdepÀÀs vastutava töötleja ja volitatud töötleja mis tahes ruumidele, sealhulgas kĂ”ikidele andmetöötlusseadmetele ja -vahenditele.
 • JĂ€relevalveasutusel on jĂ€rgmised parandusvolitused:
  • a) hoiatada vastutavat töötlejat vĂ”i volitatud töötlejat, et kavandatavad isikuandmete töötlemise toimingud rikuvad tĂ”enĂ€oliselt kĂ€esoleva mÀÀruse sĂ€tteid;
  • b) teha vastutavale töötlejale vĂ”i volitatud töötlejale noomitusi, kui isikuandmete töötlemise toimingud on rikkunud kĂ€esoleva mÀÀruse sĂ€tteid;
  • c) anda korraldus, et vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja rahuldaks andmesubjekti taotlused seoses tema kĂ€esoleva mÀÀruse kohaste Ă”iguste kasutamisega;
  • d) anda korraldus, et vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja viiks asjakohasel juhul isikuandmete töötlemise toimingud teatud viisil ja teatud aja jooksul vastavusse kĂ€esoleva mÀÀruse sĂ€tetega;
  • e) anda korraldus, et vastutav töötleja teavitaks andmesubjekti tema isikuandmetega seotud rikkumisest;
  • f) kehtestada ajutine vĂ”i alaline isikuandmete töötlemise piirang, sealhulgas töötlemiskeeld;
  • g) anda korraldus isikuandmeid parandada vĂ”i need kustutada vĂ”i isikuandmete töötlemist piirata artiklite 16, 17 ja 18 alusel ning teavitada nimetatud meetmetest vastuvĂ”tjaid, kellele isikuandmed on artikli 17 lĂ”ike 2 ja artikli 19 kohaselt avaldatud;
  • h) vĂ”tta sertifikaat tagasi vĂ”i anda sertifitseerimisasutusele korraldus vĂ”tta tagasi artiklite 42 ja 43 alusel vĂ€ljastatud sertifikaat vĂ”i anda sertifitseerimisasutusele korraldus jĂ€tta sertifikaat vĂ€ljastamata, kui sertifitseerimise nĂ”uded ei ole tĂ€idetud vĂ”i ei ole enam tĂ€idetud;
  • i) mÀÀrata artikli 83 kohaselt trahve lisaks kĂ€esolevas lĂ”ikes osutatud meetmetele vĂ”i nende asemel, sĂ”ltuvalt konkreetse juhtumi asjaoludest,
  • j) anda korraldus peatada kolmandas riigis asuvale vastuvĂ”tjale vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile suunatud andmevoog.
 • JĂ€relevalveasutusel on jĂ€rgmised lubavad ja nĂ”uandvad volitused:
  • a) nĂ”ustada vastutavat töötlejat kooskĂ”las artiklis 36 osutatud eelneva konsulteerimise menetlusega;
  • b) esitada omal algatusel vĂ”i taotluse alusel isikuandmete kaitsega seotud kĂŒsimustes arvamusi riigi parlamendile, liikmesriigi valitsusele vĂ”i, kooskĂ”las liikmesriigi Ă”igusega, muudele institutsioonidele ja asutustele ning samuti avalikkusele;
  • c) anda luba artikli 36 lĂ”ikes 5 osutatud töötlemiseks, kui liikmesriigi Ă”igus sellist eelnevat luba nĂ”uab;
  • d) esitada arvamus ja kiita heaks toimimisjuhendite kavandid vastavalt artikli 40 lĂ”ikele 5;
  • e) akrediteerida sertifitseerimisasutused vastavalt artiklile 43;
  • f) vĂ€ljastada sertifikaate ja kiita heaks sertifitseerimise kriteeriumid kooskĂ”las artikli 42 lĂ”ikega 5;
  • g) vĂ”tta vastu artikli 28 lĂ”ikes 8 ja artikli 46 lĂ”ike 2 punktis d osutatud andmekaitse tĂŒĂŒpklauslid;
  • h) kinnitada artikli 46 lĂ”ike 3 punktis a osutatud lepingutingimused;
  • i) kinnitada artikli 46 lĂ”ike 3 punktis b osutatud halduskokkulepped;
  • j) kiita heaks artikli 47 kohased siduvad kontsernisisesed eeskirjad.
 • JĂ€relevalveasutusele kĂ€esoleva artikli kohaselt antud volituste kasutamisele kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, sealhulgas tĂ”husat Ă”iguskaitsevahendit ja nĂ”uetekohast menetlust, mis on sĂ€testatud liidu ja liikmesriigi Ă”iguses kooskĂ”las hartaga.
 • Liikmesriik nĂ€eb seadusega ette, et tema jĂ€relevalveasutusel on Ă”igus juhtida Ă”igusasutuste tĂ€helepanu kĂ€esoleva mÀÀruse rikkumistele ning alustada vajaduse korral kohtumenetlus vĂ”i osaleda selles muul viisil, et tagada kĂ€esoleva mÀÀruse sĂ€tete tĂ€itmine.
 • Liikmesriik vĂ”ib seadusega ette nĂ€ha, et tema jĂ€relevalveasutusel on tĂ€iendavad volitused lisaks lĂ”igetes 1, 1b ja 1c osutatud volitustele. Volituste kasutamine ei tohi kahjustada VII peatĂŒki tĂ”husat toimimist.