Článok 58

Právomoci

 • Ka┼żd├Ż dozorn├Ż org├ín m├í v┼íetky tieto vy┼íetrovacie pr├ívomoci:
  • a) nariadi┼ą prev├ídzkovate─żovi a sprostredkovate─żovi a┬áv┬ápr├şslu┼ínom pr├şpade z├ístupcovi prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża, aby poskytli v┼íetky inform├ície, ktor├ę vy┼żaduje na plnenie svojich ├║loh;
  • b) vies┼ą vy┼íetrovania vo forme auditov v oblasti ochrany ├║dajov;
  • c) vykon├íva┼ą presk├║mania certifik├íci├ş vydan├Żch pod─ża ─Źl├ínku┬á42 ods.┬á7;
  • d) oznamova┼ą prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi ├║dajn├ę poru┼íenie tohto nariadenia;
  • e) z├şska┼ą od prev├ídzkovate─ża a sprostredkovate─ża pr├şstup ku v┼íetk├Żm osobn├Żm ├║dajom a v┼íetk├Żm inform├íci├ím potrebn├Żm na plnenie svojich ├║loh;
  • f) z├şska┼ą pr├şstup do v┼íetk├Żch priestorov prev├ídzkovate─ża a sprostredkovate─ża, ako aj k ak├ęmuko─żvek zariadeniu a┬áprostriedkom na sprac├║vanie ├║dajov, v s├║lade s┬áprocesn├Żm pr├ívom ├Ünie alebo procesn├Żm pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu.
 • Ka┼żd├Ż dozorn├Ż org├ín m├í v┼íetky tieto n├ípravn├ę pr├ívomoci:
  • a) upozorni┼ą prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża na to, ┼że pl├ínovan├ę spracovate─żsk├ę oper├ície pravdepodobne poru┼íia ustanovenia tohto nariadenia;
  • b) napomen├║┼ą prev├ídzkovate─żova alebo sprostredkovate─żova, ak spracovate─żsk├ę oper├ície poru┼íili ustanovenia tohto nariadenia;
  • c) nariadi┼ą prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi, aby vyhovel ┼żiadostiam dotknutej osoby o┬áuplatnenie jej pr├ív pod─ża tohto nariadenia;
  • d) nariadi┼ą prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi, aby svoje spracovate─żsk├ę oper├ície zos├║ladil pod─ża potreby ur─Źen├Żm sp├┤sobom a v r├ímci ur─Źenej lehoty s ustanoveniami tohto nariadenia;
  • e) nariadi┼ą prev├ídzkovate─żovi, aby poru┼íenie ochrany osobn├Żch ├║dajov ozn├ímil dotknutej osobe;
  • f) nariadi┼ą do─Źasn├ę alebo trval├ę obmedzenie vr├ítane z├íkazu sprac├║vania;
  • g) nariadi┼ą opravu alebo vymazanie osobn├Żch ├║dajov alebo obmedzenie sprac├║vania pod─ża ─Źl├ínkov 16, 17 a 18 a informovanie pr├şjemcov, ktor├Żm boli osobn├ę ├║daje poskytnut├ę, o tak├Żchto opatreniach v s├║lade s ─Źl├ínkom 17 ods. 2 a ─Źl├ínkom 19;
  • h) od┼ła┼ą certifik├íciu alebo nariadi┼ą certifika─Źn├ęmu subjektu, aby od┼łal certifik├íciu vydan├║ pod─ża ─Źl├ínkov┬á42 a 43, alebo nariadi┼ą certifika─Źn├ęmu subjektu, aby nevydal certifik├íciu, ak nie s├║ splnen├ę alebo u┼ż nie s├║ splnen├ę po┼żiadavky na certifik├íciu;
  • i) ulo┼żi┼ą v z├ívislosti od okolnost├ş ka┼żd├ęho jednotliv├ęho pr├şpadu spr├ívnu pokutu pod─ża ─Źl├ínku 83, a to popri opatreniach uveden├Żch v tomto odseku alebo namiesto nich;
  • j) nariadi┼ą pozastavenie toku ├║dajov pr├şjemcovi v tretej krajine alebo medzin├írodnej organiz├ícii.
 • Ka┼żd├Ż dozorn├Ż org├ín m├í v┼íetky tieto povo─żovacie a poradn├ę pr├ívomoci:
  • a) poskytova┼ą poradenstvo prev├ídzkovate─żovi v s├║lade s postupom predch├ídzaj├║cej konzult├ície uveden├Żm v ─Źl├ínku 36;
  • b) vyd├íva┼ą z┬ávlastnej iniciat├şvy alebo na po┼żiadanie stanovisk├í k ak├Żmko─żvek ot├ízkam s├║visiacim s ochranou osobn├Żch ├║dajov adresovan├ę n├írodn├ęmu parlamentu, vl├íde ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu alebo v s├║lade s pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu in├Żm in┼ítit├║ci├ím a┬áorg├ínom, ako aj verejnosti;
  • c) povoli┼ą sprac├║vanie uveden├ę v ─Źl├ínku┬á36 ods. 5, ak pr├ívo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu vy┼żaduje tak├ęto predch├ídzaj├║ce povolenie;
  • d) vyd├íva┼ą stanovisk├í a schva─żova┼ą n├ívrhy k├│dexov spr├ívania pod─ża ─Źl├ínku 40 ods. 5;
  • e) akreditova┼ą certifika─Źn├ę subjekty pod─ża ─Źl├ínku┬á43;
  • f) vyd├íva┼ą certifik├ície a schva─żova┼ą krit├ęri├í certifik├ície v s├║lade s ─Źl├ínkom┬á42 ods. 5;
  • g) prij├şma┼ą ┼ítandardn├ę dolo┼żky o ochrane ├║dajov uveden├ę v┬á─Źl├ínku 28 ods.┬á8 a┬á─Źl├ínku 46 ods. 2 p├şsm. d);
  • h) schva─żova┼ą zmluvn├ę dolo┼żky uveden├ę v ─Źl├ínku 46 ods. 3 p├şsm. a);
  • i) schva─żova┼ą administrat├şvne dojednania uveden├ę v ─Źl├ínku 46 ods. 3 p├şsm. b);
  • j) schva─żova┼ą z├ív├Ązn├ę vn├║tropodnikov├ę pravidl├í pod─ża ─Źl├ínku 47.
 • V├Żkon pr├ívomoc├ş udelen├Żch dozorn├ęmu org├ínu pod─ża tohto ─Źl├ínku podlieha primeran├Żm z├íruk├ím vr├ítane ├║─Źinn├ęho s├║dneho prostriedku n├ípravy a riadneho procesu, stanoven├Żm v┬ápr├íve ├Ünie a v pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu v s├║lade s chartou.
 • Ka┼żd├Ż ─Źlensk├Ż ┼ít├ít prostredn├şctvom pr├ívnych predpisov stanov├ş, ┼że jeho dozorn├Ż org├ín m├í pr├ívomoc upozorni┼ą justi─Źn├ę org├íny na poru┼íenia tohto nariadenia a pr├şpadne za─Źa┼ą s├║dne konanie alebo sa na┬á┼łom inak z├║─Źastni┼ą s cie─żom presadi┼ą dodr┼żiavanie ustanoven├ş tohto nariadenia.
 • Ka┼żd├Ż ─Źlensk├Ż ┼ít├ít m├┤┼że prostredn├şctvom pr├ívnych predpisov stanovi┼ą, ┼że jeho dozorn├Ż org├ín m├í popri pr├ívomociach uveden├Żch v┬áodsekoch 1, 2 a 3 ─Ćal┼íie pr├ívomoci. V├Żkon uveden├Żch pr├ívomoc├ş nesmie zasahova┼ą do┬á├║─Źinn├ęho fungovania kapitoly┬áVII.