KAPITOLA 4
Prev├ídzkovate─ż a sprostredkovate─ż
Oddiel 1
V┼íeobecn├ę povinnosti
Článok 24
Zodpovednos┼ą prev├ídzkovate─ża
Článok 25
Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov
Článok 26
Spolo─Źn├ş prev├ídzkovatelia
Článok 27
Z├ístupcovia prev├ídzkovate─żov alebo sprostredkovate─żov, ktor├ş nie s├║ usaden├ş v ├Ünii
Článok 28
Sprostredkovate─ż
Článok 29
Sprac├║vanie na z├íklade poverenia prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża
Článok 30
Z├íznamy o spracovate─żsk├Żch ─Źinnostiach
Článok 31
Spolupr├íca s dozorn├Żm org├ínom
Oddiel 2
Bezpe─Źnos┼ą osobn├Żch ├║dajov
Článok 32
Bezpe─Źnos┼ą sprac├║vania
Článok 33
Ozn├ímenie poru┼íenia ochrany osobn├Żch ├║dajov dozorn├ęmu org├ínu
Článok 34
Ozn├ímenie poru┼íenia ochrany osobn├Żch ├║dajov dotknutej osobe
Oddiel 3
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia
Článok 35
Pos├║denie vplyvu na ochranu ├║dajov
Článok 36
Predchádzajúca konzultácia
Oddiel 4
Zodpovedná osoba
Článok 37
Ur─Źenie zodpovednej osoby
Článok 38
Postavenie zodpovednej osoby
Článok 39
Úlohy zodpovednej osoby
Oddiel 5
Kódexy správania a certifikácia
Článok 40
Kódexy správania
Článok 41
Monitorovanie schv├ílen├Żch k├│dexov spr├ívania
Článok 42
Certifikácia
Článok 43
Certifika─Źn├ę subjekty