Článok 22

Automatizovan├ę individu├ílne rozhodovanie vr├ítane profilovania

  • Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby sa na ┼łu nevz┼ąahovalo rozhodnutie, ktor├ę je zalo┼żen├ę v├Żlu─Źne na automatizovanom sprac├║van├ş, vr├ítane profilovania, a ktor├ę m├í pr├ívne ├║─Źinky, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ alebo ju podobne v├Żznamne ovplyv┼łuj├║.
  • Odsek 1 sa neuplat┼łuje, ak je rozhodnutie:
    • a) nevyhnutn├ę na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prev├ídzkovate─żom,
    • b) povolen├ę pr├ívom ├Ünie alebo pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha a ktor├Żm sa z├írove┼ł stanovuj├║ aj vhodn├ę opatrenia zaru─Źuj├║ce ochranu pr├ív a slob├┤d a opr├ívnen├Żch z├íujmov dotknutej osoby, alebo
    • c) zalo┼żen├ę na v├Żslovnom s├║hlase dotknutej osoby.
  • V pr├şpadoch uveden├Żch v odseku 2 p├şsm. a) a c) prev├ídzkovate─ż vykon├í vhodn├ę opatrenia na ochranu pr├ív a slob├┤d a opr├ívnen├Żch z├íujmov dotknutej osoby, a┬áto aspo┼ł pr├íva na ─żudsk├Ż z├ísah zo strany prev├ídzkovate─ża, pr├íva vyjadri┼ą svoje stanovisko a pr├íva napadn├║┼ą rozhodnutie.
  • Rozhodnutia uveden├ę v odseku 2 sa nezakladaj├║ na osobitn├Żch kateg├│ri├ích osobn├Żch ├║dajov uveden├Żch v┬á─Źl├ínku┬á9 ods.┬á1, pokia─ż sa neuplat┼łuje ─Źl├ínok 9 ods. 2 p├şsm. a) alebo g) a┬ánie s├║ zaveden├ę vhodn├ę opatrenia na zaru─Źenie pr├ív a slob├┤d a opr├ívnen├Żch z├íujmov dotknutej osoby.