Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na ├║─Źely tohto nariadenia:

 • ÔÇ×osobn├ę ├║dajeÔÇť s├║ ak├ęko─żvek inform├ície t├Żkaj├║ce sa identifikovanej alebo identifikovate─żnej fyzickej osoby (─Ćalej len ÔÇ×dotknut├í osobaÔÇť); identifikovate─żn├í fyzick├í osoba je osoba, ktor├║ mo┼żno identifikova┼ą priamo alebo nepriamo, najm├Ą odkazom na identifik├ítor, ako je meno, identifika─Źn├ę ─Ź├şslo, lokaliza─Źn├ę ├║daje, online identifik├ítor, alebo odkazom na jeden ─Źi viacer├ę prvky, ktor├ę s├║ ┼ípecifick├ę pre fyzick├║, fyziologick├║, genetick├║, ment├ílnu, ekonomick├║, kult├║rnu alebo soci├ílnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • ÔÇ×sprac├║vanieÔÇť je oper├ícia alebo s├║bor oper├íci├ş s┬áosobn├Żmi ├║dajmi alebo s├║bormi osobn├Żch ├║dajov, napr├şklad z├şskavanie, zaznamen├ívanie, usporad├║vanie, ┼ítrukt├║rovanie, uchov├ívanie, preprac├║vanie alebo zmena, vyh─żad├ívanie, prehliadanie, vyu┼ż├şvanie, poskytovanie prenosom, ┼í├şren├şm alebo poskytovanie in├Żm sp├┤sobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvid├ícia, bez oh─żadu na to, ─Źi sa vykon├ívaj├║ automatizovan├Żmi alebo neautomatizovan├Żmi prostriedkami;
 • ÔÇ×obmedzenie sprac├║vaniaÔÇť je ozna─Źenie uchov├ívan├Żch osobn├Żch ├║dajov s cie─żom obmedzi┼ą ich sprac├║vanie v bud├║cnosti;
 • ÔÇ×profilovanieÔÇť je ak├íko─żvek forma automatizovan├ęho sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę pozost├íva z┬ápou┼żitia t├Żchto osobn├Żch ├║dajov na vyhodnotenie ur─Źit├Żch osobn├Żch aspektov t├Żkaj├║cich sa fyzickej osoby, predov┼íetk├Żm anal├Żzy alebo┬ápredv├şdania aspektov dotknutej fyzickej osoby s├║visiacich s┬áv├Żkonnos┼ąou v┬ápr├íci, majetkov├Żmi pomermi, zdrav├şm, osobn├Żmi preferenciami, z├íujmami, spo─żahlivos┼ąou, spr├ívan├şm, polohou alebo pohybom;
 • ÔÇ×pseudonymiz├íciaÔÇť je sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov tak├Żm sp├┤sobom, aby osobn├ę ├║daje u┼ż nebolo mo┼żn├ę priradi┼ą konkr├ętnej dotknutej osobe bez pou┼żitia dodato─Źn├Żch inform├íci├ş, pokia─ż sa tak├ęto dodato─Źn├ę inform├ície uchov├ívaj├║ oddelene a vz┼ąahuj├║ sa na ne technick├ę a organiza─Źn├ę opatrenia s cie─żom zabezpe─Źi┼ą, aby osobn├ę ├║daje neboli priraden├ę identifikovanej alebo identifikovate─żnej fyzickej osobe;
 • ÔÇ×informa─Źn├Ż syst├ęmÔÇť je ak├Żko─żvek usporiadan├Ż s├║bor osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę s├║ pr├şstupn├ę pod─ża ur─Źen├Żch krit├ęri├ş, bez oh─żadu na to, ─Źi ide o syst├ęm centralizovan├Ż, decentralizovan├Ż alebo distribuovan├Ż na funk─Źnom alebo geografickom z├íklade;
 • ÔÇ×prev├ídzkovate─żÔÇť je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, org├ín verejnej moci, agent├║ra alebo in├Ż subjekt, ktor├Ż s├ím alebo spolo─Źne s in├Żmi ur─Ź├ş ├║─Źely a prostriedky sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov; v pr├şpade, ┼że sa ├║─Źely a prostriedky tohto sprac├║vania stanovuj├║ v pr├íve ├Ünie alebo v pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, mo┼żno prev├ídzkovate─ża alebo konkr├ętne krit├ęri├í na jeho ur─Źenie ur─Źi┼ą v pr├íve ├Ünie alebo v pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu;
 • ÔÇ×sprostredkovate─żÔÇť je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, org├ín verejnej moci, agent├║ra alebo in├Ż subjekt, ktor├Ż sprac├║va osobn├ę ├║daje v mene prev├ídzkovate─ża;
 • ÔÇ×pr├şjemcaÔÇť je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, org├ín verejnej moci, agent├║ra alebo in├Ż subjekt, ktor├ęmu sa osobn├ę ├║daje poskytuj├║ bez oh─żadu na to, ─Źi je tre┼ąou stranou. Org├íny verejnej moci, ktor├ę m├┤┼żu prija┼ą osobn├ę ├║daje v┬ár├ímci konkr├ętneho zis┼ąovania v s├║lade s pr├ívom ├Ünie alebo pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, sa v┼íak nepova┼żuj├║ za pr├şjemcov; sprac├║vanie uveden├Żch ├║dajov uveden├Żmi org├ínmi verejnej moci sa uskuto─Ź┼łuje v s├║lade s uplatnite─żn├Żmi pravidlami ochrany ├║dajov v z├ívislosti od ├║─Źelov sprac├║vania;
 • ÔÇ×tretia stranaÔÇť je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, org├ín verejnej moci, agent├║ra alebo in├Ż subjekt ne┼ż dotknut├í osoba, prev├ídzkovate─ż, sprostredkovate─ż a┬áosoby, ktor├ę s├║ na z├íklade priameho poverenia prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża poveren├ę sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov;
 • ÔÇ×s├║hlas dotknutej osobyÔÇť je ak├Żko─żvek slobodne dan├Ż, konkr├ętny, informovan├Ż a┬ájednozna─Źn├Ż prejav v├┤le dotknutej osoby, ktor├Żm formou vyhl├ísenia alebo jednozna─Źn├ęho potvrdzuj├║ceho ├║konu vyjadruje s├║hlas so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka;
 • ÔÇ×poru┼íenie ochrany osobn├Żch ├║dajovÔÇť je poru┼íenie bezpe─Źnosti, ktor├ę vedie k n├íhodn├ęmu alebo nez├íkonn├ęmu zni─Źeniu, strate, zmene, neopr├ívnen├ęmu poskytnutiu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa pren├í┼íaj├║, uchov├ívaj├║ alebo inak sprac├║vaj├║, alebo neopr├ívnen├Ż pr├şstup k┬ánim;
 • ÔÇ×genetick├ę ├║dajeÔÇť s├║ osobn├ę ├║daje t├Żkaj├║ce sa zdeden├Żch alebo nadobudnut├Żch genetick├Żch charakteristick├Żch znakov fyzickej osoby, ktor├ę poskytuj├║ jedine─Źn├ę inform├ície o fyziol├│gii alebo zdrav├ş tejto fyzickej osoby a ktor├ę vypl├Żvaj├║ najm├Ą z┬áanal├Żzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby;
 • ÔÇ×biometrick├ę ├║dajeÔÇť s├║ osobn├ę ├║daje, ktor├ę s├║ v├Żsledkom osobitn├ęho technick├ęho sprac├║vania, ktor├ę sa t├Żka fyzick├Żch, fyziologick├Żch alebo behavior├ílnych charakteristick├Żch znakov fyzickej osoby a ktor├ę umo┼ż┼łuj├║ alebo potvrdzuj├║ jedine─Źn├║ identifik├íciu tejto fyzickej osoby, ako napr├şklad vyobrazenia tv├íre alebo daktyloskopick├ę ├║daje;
 • ÔÇ×├║daje t├Żkaj├║ce sa zdraviaÔÇť s├║ osobn├ę ├║daje t├Żkaj├║ce sa fyzick├ęho alebo du┼íevn├ęho zdravia fyzickej osoby, vr├ítane ├║dajov o poskytovan├ş slu┼żieb zdravotnej starostlivosti, ktor├Żmi sa odha─żuj├║ inform├ície o jej zdravotnom stave;
 • ÔÇ×hlavn├í prev├ídzkare┼łÔÇť je: a) pokia─ż ide o prev├ídzkovate─ża s prev├ídzkar┼łami vo viac ne┼ż jednom ─Źlenskom ┼ít├íte, miesto jeho centr├ílnej spr├ívy v ├Ünii s┬áv├Żnimkou pr├şpadu, ke─Ć sa rozhodnutia o ├║─Źeloch a prostriedkoch sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov prij├şmaj├║ v┬áinej prev├ídzkarni prev├ídzkovate─ża v ├Ünii a t├íto in├í prev├ídzka m├í pr├ívomoc presadi┼ą vykonanie tak├Żchto rozhodnut├ş, pri─Źom v takom pr├şpade sa za hlavn├║ prev├ídzkare┼ł pova┼żuje prev├ídzkare┼ł, ktor├í tak├ęto rozhodnutia prijala; b) pokia─ż ide o sprostredkovate─ża s prev├ídzkar┼łami vo viac ne┼ż jednom ─Źlenskom ┼ít├íte, miesto jeho centr├ílnej spr├ívy v ├Ünii, alebo ak sprostredkovate─ż nem├í centr├ílnu spr├ívu v ├Ünii, prev├ídzkare┼ł sprostredkovate─ża v ├Ünii, v ktorej sa v kontexte ─Źinnost├ş prev├ídzkarne sprostredkovate─ża uskuto─Ź┼łuj├║ hlavn├ę spracovate─żsk├ę ─Źinnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovate─ża vz┼ąahuj├║ osobitn├ę povinnosti pod─ża tohto nariadenia;
 • ÔÇ×z├ístupcaÔÇť je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba usaden├í v┬á├Ünii, ktor├║ prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż p├şsomne ur─Źil pod─ża ─Źl├ínku 27 a ktor├í ho zastupuje, pokia─ż ide o jeho povinnosti pod─ża tohto nariadenia;
 • ÔÇ×podnikÔÇť je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba vykon├ívaj├║ca hospod├írsku ─Źinnos┼ą bez oh─żadu na jej pr├ívnu formu vr├ítane partnerstiev alebo zdru┼żen├ş, ktor├ę pravidelne vykon├ívaj├║ hospod├írsku ─Źinnos┼ą;
 • ÔÇ×skupina podnikovÔÇť je riadiaci podnik a┬án├şm riaden├ę podniky;
 • ÔÇ×z├ív├Ązn├ę vn├║tropodnikov├ę pravidl├íÔÇť je politika ochrany osobn├Żch ├║dajov, ktor├║ dodr┼żiava prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż usaden├Ż na ├║zem├ş ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu na ├║─Źely prenosu alebo s├║borov prenosov osobn├Żch ├║dajov prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi v jednej alebo viacer├Żch tret├şch krajin├ích v r├ímci skupiny podnikov alebo podnikov zapojen├Żch do spolo─Źnej hospod├írskej ─Źinnosti;
 • ÔÇ×dozorn├Ż org├ínÔÇť je nez├ívisl├Ż org├ín verejnej moci zriaden├Ż ─Źlensk├Żm ┼ít├ítom pod─ża ─Źl├ínku 51;
 • ÔÇ×dotknut├Ż dozorn├Ż org├ínÔÇť je dozorn├Ż org├ín, ktor├ęho sa sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov t├Żka, preto┼że: a) prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż je usaden├Ż na ├║zem├ş ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu tohto dozorn├ęho org├ínu; b) dotknut├ę osoby s pobytom v ─Źlenskom ┼ít├íte tohto dozorn├ęho org├ínu s├║ podstatne ovplyvnen├ę alebo bud├║ pravdepodobne podstatne ovplyvnen├ę sprac├║van├şm; alebo c) s┼ąa┼żnos┼ą sa podala na tento dozorn├Ż org├ín;
 • ÔÇ×cezhrani─Źn├ę sprac├║vanieÔÇť je bu─Ć: a) sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa uskuto─Ź┼łuje v ├Ünii v kontexte ─Źinnost├ş prev├ídzkarn├ş prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża vo viac ako jednom ─Źlenskom ┼ít├íte, pri─Źom prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż s├║ usaden├ş vo viac ako jednom ─Źlenskom ┼ít├íte; alebo b) sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa uskuto─Ź┼łuje v ├Ünii kontexte ─Źinnost├ş jedinej prev├ídzkarne prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża v ├Ünii, ale ktor├ę podstatne ovplyv┼łuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvn├ş dotknut├ę osoby vo viac ako jednom ─Źlenskom ┼ít├íte;
 • ÔÇ×relevantn├í a od├┤vodnen├í n├ímietkaÔÇť je n├ímietka vo─Źi n├ívrhu rozhodnutia, ─Źi do┼ílo k poru┼íeniu tohto nariadenia, alebo ─Źi je pl├ínovan├ę opatrenie vo vz┼ąahu k prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi v s├║lade s t├Żmto nariaden├şm, ktor├ę mus├ş jasne preuk├íza┼ą z├íva┼żnos┼ą riz├şk, ktor├ę predstavuje n├ívrh rozhodnutia, pokia─ż ide o z├íkladn├ę pr├íva a slobody dotknut├Żch os├┤b a pr├şpadne vo─żn├Ż pohyb osobn├Żch ├║dajov v┬ár├ímci ├Ünie;
 • ÔÇ×slu┼żba informa─Źnej spolo─ŹnostiÔÇť je slu┼żba vymedzen├í v ─Źl├ínku 1 bode 1 p├şsm. b) smernice Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2015/1535┬á(19);
 • ÔÇ×medzin├írodn├í organiz├íciaÔÇť je organiz├ícia a┬ájej podriaden├ę subjekty, ktor├ę sa riadia medzin├írodn├Żm pr├ívom verejn├Żm, alebo ak├Żko─żvek in├Ż subjekt, ktor├Ż bol zriaden├Ż dohodou medzi dvoma alebo viacer├Żmi krajinami alebo na z├íklade takejto dohody.