Článok 14

Inform├ície, ktor├ę sa maj├║ poskytn├║┼ą, ak osobn├ę ├║daje neboli z├şskan├ę od dotknutej osoby

 • Ak osobn├ę ├║daje neboli z├şskan├ę od dotknutej osoby, prev├ídzkovate─ż poskytne dotknutej osobe tieto inform├ície:
  • a) toto┼żnos┼ą a kontaktn├ę ├║daje prev├ídzkovate─ża a v pr├şslu┼ín├Żch pr├şpadoch z├ístupcu prev├ídzkovate─ża;
  • b) kontaktn├ę ├║daje pr├şpadnej zodpovednej osoby;
  • c) ├║─Źely sprac├║vania, na ktor├ę s├║ osobn├ę ├║daje ur─Źen├ę, ako aj pr├ívny z├íklad sprac├║vania;
  • d) kateg├│rie dotknut├Żch osobn├Żch ├║dajov;
  • e) pr├şjemcovia alebo kateg├│rie pr├şjemcov osobn├Żch ├║dajov, ak existuj├║;
  • f) v┬árelevantnom pr├şpade inform├ícia, ┼że prev├ídzkovate─ż zam├Ż┼í─ża prenies┼ą osobn├ę ├║daje pr├şjemcovi v┬átretej krajine alebo medzin├írodnej organiz├ícii a┬áinform├ícia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o┬áprimeranosti alebo, v pr├şpade prenosov uveden├Żch v ─Źl├ínku 46 alebo 47 ─Źi v┬á─Źl├ínku 49 ods.┬á1 druhom pododseku odkaz na primeran├ę alebo vhodn├ę z├íruky a prostriedky na z├şskanie ich k├│pie, alebo kde boli poskytnut├ę.
 • Okrem inform├íci├ş uveden├Żch v odseku 1 prev├ídzkovate─ż poskytne dotknutej osobe tieto ─Ćal┼íie inform├ície potrebn├ę na zabezpe─Źenie spravodliv├ęho a transparentn├ęho sprac├║vania so zrete─żom na dotknut├║ osobu:
  • a) doba uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov, alebo ak to nie je mo┼żn├ę, krit├ęri├í na┬ájej ur─Źenie;
  • b) ak sa sprac├║vanie zaklad├í na ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. f), opr├ívnen├ę z├íujmy, ktor├ę sleduje prev├ídzkovate─ż alebo tretia strana;
  • c) existencia pr├íva po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom t├Żkaj├║cim sa dotknutej osoby a┬ápr├íva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania, a┬ápr├íva namieta┼ą proti sprac├║vaniu, ako aj pr├íva na prenosnos┼ą ├║dajov;
  • d) ak je sprac├║vanie zalo┼żen├ę na ─Źl├ínku┬á6 ods.┬á1 p├şsm. a) alebo na ─Źl├ínku┬á9 ods.┬á2 p├şsm. a), existencia pr├íva kedyko─żvek svoj s├║hlas odvola┼ą bez toho, aby to malo vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania zalo┼żen├ęho na s├║hlase udelenom pred jeho odvolan├şm;
  • e) pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu;
  • f) z ak├ęho zdroja poch├ídzaj├║ osobn├ę ├║daje, pr├şpadne inform├ície o tom, ─Źi ├║daje poch├ídzaj├║ z verejne pr├şstupn├Żch zdrojov;
  • g) existencia automatizovan├ęho rozhodovania vr├ítane profilovania uveden├ęho v ─Źl├ínku 22 ods. 1 a 4 a aspo┼ł v┬át├Żchto pr├şpadoch zmyslupln├ę inform├ície o pou┼żitom postupe, ako aj v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęhoto sprac├║vania pre dotknut├║ osobu.
 • Prev├ídzkovate─ż poskytne inform├ície uveden├ę v odsekoch 1 a 2:
  • a) v primeranej lehote po z├şskan├ş osobn├Żch ├║dajov, najnesk├┤r v┼íak do jedn├ęho mesiaca, pri─Źom zoh─żadn├ş konkr├ętne okolnosti, za ktor├Żch sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║;
  • b) ak sa osobn├ę ├║daje maj├║ pou┼żi┼ą na komunik├íciu s┬ádotknutou osobou, najnesk├┤r v ─Źase prvej komunik├ície s touto dotknutou osobou; alebo
  • c) ak sa predpoklad├í poskytnutie osobn├Żch ├║dajov ─Ćal┼íiemu pr├şjemcovi, najnesk├┤r vtedy, ke─Ć sa osobn├ę ├║daje prv├Żkr├ít poskytn├║.
 • Ak m├í prev├ídzkovate─ż v ├║mysle ─Ćalej sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje na in├Ż ├║─Źel ako ten, na ktor├Ż boli osobn├ę ├║daje z├şskan├ę, poskytne dotknutej osobe pred tak├Żmto ─Ćal┼í├şm sprac├║van├şm inform├ície o┬átomto inom ├║─Źele a ak├ęko─żvek ─Ćal┼íie relevantn├ę inform├ície uveden├ę v odseku 2.
 • Odseky 1 a┼ż 4 sa neuplat┼łuj├║ v┬ározsahu, v┬áakom:
  • a) dotknut├í osoba m├í u┼ż dan├ę inform├ície;
  • b) sa poskytovanie tak├Żchto inform├íci├ş uk├í┼że ako nemo┼żn├ę alebo by si vy┼żadovalo neprimeran├ę ├║silie, najm├Ą v pr├şpade sprac├║vania na ├║─Źely archiv├ície vo verejnom z├íujme, na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely, na┬áktor├ę sa vz┼ąahuj├║ podmienky a z├íruky pod─ża ─Źl├ínku┬á89 ods.┬á1, alebo pokia─ż je pravdepodobn├ę, ┼że povinnos┼ą uveden├í v┬áodseku┬á1 tohto ─Źl├ínku znemo┼żn├ş alebo z├íva┼żn├Żm sp├┤sobom s┼ąa┼ż├ş dosiahnutie cie─żov tak├ęhoto sprac├║vania. V tak├Żch pr├şpadoch prijme prev├ídzkovate─ż vhodn├ę opatrenia na ochranu pr├ív a slob├┤d a opr├ívnen├Żch z├íujmov dotknutej osoby vr├ítane spr├şstupnenia dan├Żch inform├íci├ş verejnosti;
  • c) sa z├şskanie alebo poskytnutie v├Żslovne stanovuje v pr├íve ├Ünie alebo v pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha, a v ktorom sa stanovuj├║ primeran├ę opatrenia na ochranu opr├ívnen├Żch z├íujmov dotknutej osoby; alebo
  • d) v┬ápr├şpade, ke─Ć osobn├ę ├║daje musia zosta┼ą d├┤vern├ę na┬áz├íklade povinnosti zachov├ívania profesijn├ęho tajomstva upravenej pr├ívom ├Ünie alebo pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu vr├ítane povinnosti zachov├íva┼ą ml─Źanlivos┼ą vypl├Żvaj├║cej zo┬á┼ítat├║tu.