─îlanak 14.

Informacije koje se trebaju pru┼żiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika

 • Ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade ispitaniku pru┼ża sljede─çe informacije:
  • (a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, ako je primjenjivo;
  • (b) kontaktne podatke slu┼żbenika za za┼ítitu podataka, ako je primjenjivo;
  • (c) svrhe obrade kojoj su namijenjeni osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
  • (d) kategorije osobnih podataka o kojima je rije─Ź;
  • (e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prema potrebi;
  • (f) ako je primjenjivo, namjeru voditelja obrade da osobne podatke prenese primatelju u tre─çoj zemlji ili me─Ĺunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slu─Źaju prijenos├ó iz ─Źlanka 46. ili 47., ili ─Źlanka 49. stavka┬á1. drugog podstavka upu─çivanje na prikladne ili odgovaraju─çe za┼ítitne mjere i na─Źine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje;
 • Osim informacija iz stavka┬á1. voditelj obrade ispitaniku pru┼ża sljede─çe informacije neophodne za osiguravanje po┼ítene i transparentne obrade s obzirom na ispitanika:
  • (a) razdoblje u kojem ─çe se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije mogu─çe, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;
  • (b) ako se obrada temelji na ─Źlanku┬á6. stavku┬á1. to─Źki┬á(f), legitimne interese voditelja obrade ili tre─çe strane;
  • (c) postojanje prava da se od voditelja obrade zatra┼żi pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograni─Źavanje obrade koji se odnose na ispitanika i prava na ulaganje prigovora na obradu te prava na prenosivost podataka;
  • (d) ako se obrada temelji na ─Źlanku 6. stavku 1. to─Źki (a) ili ─Źlanku 9. stavku 2. to─Źki (a), postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povu─Źe privolu, a da to ne utje─Źe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego ┼íto je ona povu─Źena;
  • (e) pravo na podno┼íenje prigovora nadzornom tijelu;
  • (f) izvor osobnih podataka i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora;
  • (g) postojanje automatiziranog dono┼íenja odluka, ┼íto uklju─Źuje izradu profila iz ─Źlanka┬á22. stavaka┬á1. i 4. te, barem u tim slu─Źajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici rije─Ź, kao i va┼żnost i predvi─Ĺene posljedice takve obrade za ispitanika.
 • Voditelj obrade pru┼ża informacije iz stavaka┬á1. i 2.:
  • (a) unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od jednog mjeseca, uzimaju─çi u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka;
  • (b) ako se osobni podaci trebaju upotrebljavati za komunikaciju s ispitanikom, najkasnije u trenutku prve komunikacije ostvarene s tim ispitanikom; ili
  • (c) ako je predvi─Ĺeno otkrivanje podataka drugom primatelju, najkasnije u trenutku kada su osobni podaci prvi put otkriveni.
 • Ako voditelj obrade namjerava dodatno obra─Ĺivati osobne podatke u svrhu koja je razli─Źita od one za koju su osobni podaci dobiveni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pru┼ża informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz stavka┬á2.
 • Stavci od 1. do 4. ne primjenjuju se ako i u mjeri u kojoj:
  • (a) ispitanik ve─ç posjeduje informacije;
  • (b) pru┼żanje takvih informacija nemogu─çe je ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore; posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istra┼żivanja ili u statisti─Źke svrhe, podlo┼żno uvjetima i za┼ítitnim mjerama iz ─Źlanka┬á89. stavka┬á1. ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka┬á1. ovog ─Źlanka mo┼że onemogu─çiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade. U takvim slu─Źajevima voditelj obrade poduzima odgovaraju─çe mjere za┼ítite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanik├ó, me─Ĺu ostalim stavljanjem informacija na raspolaganje javnosti;
  • (c) dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom je propisano pravom Unije ili pravom dr┼żave ─Źlanice kojem podlije┼że voditelj obrade, a koje predvi─Ĺa odgovaraju─çe mjere za┼ítite legitimnih interesa ispitanika; ili
  • (d) ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom ─Źuvanja profesionalne tajne koju ure─Ĺuje pravo Unije ili pravo dr┼żave ─Źlanice, uklju─Źuju─çi obvezu ─Źuvanja tajne koja se navodi u statutu.