14 artikla

Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä

 • Kun tietoja ei ole saatu rekister√∂idylt√§, rekisterinpit√§j√§n on toimitettava rekister√∂idylle seuraavat tiedot:
  • a) rekisterinpit√§j√§n ja t√§m√§n mahdollisen edustajan identiteetti ja yhteystiedot;
  • b) tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot;
  • c) henkil√∂tietojen k√§sittelyn tarkoitukset sek√§ k√§sittelyn oikeusperuste;
  • d) kyseess√§ olevat henkil√∂tietoryhm√§t;
  • e) mahdolliset henkil√∂tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhm√§t;
  • f) tarvittaessa tieto siit√§, ett√§ rekisterinpit√§j√§ aikoo siirt√§√§ henkil√∂tietoja kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle, ja tieto tietosuojan riitt√§vyytt√§ koskevan komission p√§√§t√∂ksen olemassaolosta tai puuttumisesta, tai jos kyseess√§ on 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto, tieto sopivista tai asianmukaisista suojatoimista ja siit√§, miten niist√§ saa j√§ljenn√∂ksen tai minne ne on asetettu saataville.
 • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lis√§ksi rekisterinpit√§j√§n on toimitettava rekister√∂idylle seuraavat tiedot, jotka ovat tarpeen rekister√∂idyn kannalta asianmukaisen ja l√§pin√§kyv√§n k√§sittelyn takaamiseksi:
  • a) henkil√∂tietojen s√§ilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, t√§m√§n ajan m√§√§ritt√§miskriteerit;
  • b) rekisterinpit√§j√§n tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos k√§sittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
  • c) rekister√∂idyn oikeus pyyt√§√§ rekisterinpit√§j√§lt√§ p√§√§sy h√§nt√§ itse√§√§n koskeviin henkil√∂tietoihin sek√§ oikeus pyyt√§√§ kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka k√§sittelyn rajoittamista ja vastustaa k√§sittely√§ sek√§ oikeutta siirt√§√§ tiedot j√§rjestelm√§st√§ toiseen;
  • d) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa t√§m√§n vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun k√§sittelyn lainmukaisuuteen, jos k√§sittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2¬†kohdan a alakohtaan;
  • e) oikeus tehd√§ valitus valvontaviranomaiselle;
  • f) mist√§ henkil√∂tiedot on saatu sek√§ tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista l√§hteist√§;
  • g) automaattisen p√§√§t√∂ksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sek√§ ainakin n√§iss√§ tapauksissa merkitykselliset tiedot k√§sittelyyn liittyv√§st√§ logiikasta samoin kuin kyseisen k√§sittelyn merkitt√§vyys ja mahdolliset seuraukset rekister√∂idylle.
 • Rekisterinpit√§j√§n on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot:
  • a) kohtuullisen ajan kuluttua mutta viimeist√§√§n kuukauden kuluessa henkil√∂tietojen saamisesta ottaen huomioon tietojen k√§sittelyyn liittyv√§t erityiset olosuhteet;
  • b) jos henkil√∂tietoja k√§ytet√§√§n viestint√§√§n asianomaisen rekister√∂idyn kanssa, viimeist√§√§n silloin kun rekister√∂ityyn ollaan yhteydess√§ ensimm√§isen kerran; tai
  • c) jos henkil√∂tietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle vastaanottajalle, viimeist√§√§n silloin kun n√§it√§ tietoja luovutetaan ensimm√§isen kerran.
 • Jos rekisterinpit√§j√§ aikoo k√§sitell√§ henkil√∂tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkil√∂tiedot ker√§ttiin, rekisterinpit√§j√§n on ilmoitettava rekister√∂idylle ennen kyseist√§ jatkok√§sittely√§ t√§st√§ muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lis√§tiedot 2 kohdan mukaisesti.
 • Edell√§ olevaa 1‚Äď4 kohtaa ei sovelleta, jos ja silt√§ osin kuin
  • a) rekister√∂ity on jo saanut tiedot;
  • b) kyseisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa, erityisesti kun k√§sittely tapahtuu yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisi√§ ja historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten siten, ett√§ noudatetaan 89 artiklan 1 kohdassa esitettyj√§ edellytyksi√§ ja suojatoimia, tai niilt√§ osin kuin t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvollisuus todenn√§k√∂isesti est√§√§ kyseisten yleisen edun mukaisten arkistointitarkoitusten tai tieteellisten ja historiallisten tutkimustarkoitusten taikka tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sit√§ suuresti; t√§llaisissa tapauksissa rekisterinpit√§j√§n on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekister√∂idyn oikeuksien ja vapauksien sek√§ oikeutettujen etujen suojaamiseksi, mukaan lukien kyseisten tietojen saattaminen julkisesti saataville;
  • c) tietojen hankinnasta tai luovuttamisesta s√§√§det√§√§n nimenomaisesti rekisterinpit√§j√§√§n sovellettavassa unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekister√∂idyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai
  • d) tiedot on pidett√§v√§ luottamuksellisina, koska niit√§ koskee unionin oikeuteen tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nt√∂√∂n perustuva vaitiolovelvollisuus, kuten lakis√§√§teinen salassapitovelvollisuus.