76 artikla

Tietojen salassapito

  • Tietosuojaneuvoston keskustelut ovat luottamuksellisia neuvoston katsoessa sen tarpeelliseksi ty√∂j√§rjestyksens√§ mukaisesti.
  • Oikeudesta tutustua tietosuojaneuvoston j√§senille, asiantuntijoille ja kolmansien osapuolten edustajille toimitettuihin asiakirjoihin s√§√§det√§√§n Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001¬†(21).