82 artikla

Vastuu ja oikeus korvauksen saamiseen

  • Jos henkil√∂lle aiheutuu t√§m√§n asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, h√§nell√§ on oikeus saada rekisterinpit√§j√§lt√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lt√§ korvaus aiheutuneesta vahingosta.
  • Kukin tietojenk√§sittelyyn osallistunut rekisterinpit√§j√§ on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut k√§sittelyst√§, jolla on rikottu t√§t√§ asetusta. Henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on vastuussa k√§sittelyst√§ aiheutuneesta vahingosta vain, jos se ei ole noudattanut nimenomaisesti henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂ille osoitettuja t√§m√§n asetuksen velvoitteita tai jos se on toiminut rekisterinpit√§j√§n lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti.
  • Rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on vapautettava vastuusta 2 kohdan nojalla, jos se osoittaa, ettei se ole mill√§√§n tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.
  • Jos samaan tietojenk√§sittelyyn osallistuu useampi kuin yksi rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ taikka rekisterinpit√§j√§ ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§, ja jos ne ovat 2 ja 3 kohdan mukaisesti vastuussa k√§sittelyst√§ aiheutuneesta mahdollisesta vahingosta, kukin rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on vastuussa koko vahingosta, jotta voidaan varmistaa, ett√§ rekister√∂ity saa tosiasiallisen korvauksen.
  • Jos rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on 4 kohdan mukaisesti maksanut t√§yden korvauksen aiheutuneesta vahingosta, rekisterinpit√§j√§ll√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ll√§ on oikeus peri√§ muilta samaan tietojenk√§sittelyyn osallistuneilta rekisterinpit√§jilt√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂ilt√§ se osuus korvauksesta, joka vastaa niiden 2¬†kohdassa s√§√§dettyjen edellytysten mukaista vastuuta aiheutuneesta vahingosta.
  • Tuomioistuinmenettelyt korvauksen saamista koskevan oikeuden k√§ytt√§miseksi toteutetaan 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun j√§senvaltion kansallisen lains√§√§d√§nn√∂n nojalla toimivaltaisissa tuomioistuimissa.