62 artikla

Valvontaviranomaisten yhteiset operaatiot

  • Valvontaviranomaisten on tarvittaessa toteutettava yhteisi√§ operaatioita, mukaan lukien yhteisi√§ tutkimuksia ja yhteisi√§ t√§yt√§nt√∂√∂npanotoimenpiteit√§, joihin osallistuu muiden j√§senvaltioiden valvontaviranomaisten j√§seni√§ tai muuta henkil√∂st√∂√§.
  • Jos rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on sijoittautunut useaan eri j√§senvaltioon tai jos k√§sittelytoimet todenn√§k√∂isesti vaikuttavat merkitt√§v√§sti huomattavan moniin useammassa kuin yhdess√§ j√§senvaltiossa asuviin rekister√∂ityihin, kunkin t√§llaisen j√§senvaltion valvontaviranomaisella on oikeus osallistua yhteisiin operaatioihin. Edell√§ olevan 56 artiklan 1 kohdan tai 4 kohdan mukaisesti toimivaltainen valvontaviranomainen kutsuu kunkin t√§llaisen j√§senvaltion valvontaviranomaisen osallistumaan kyseisiin yhteisiin operaatioihin ja pyyt√§√§ sit√§ vastaamaan viipym√§tt√§ osallistumista koskevaan valvontaviranomaisen pyynt√∂√∂n.
  • Valvontaviranomainen voi oman j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti ja avustavan valvontaviranomaisen hyv√§ksynn√§n perusteella my√∂nt√§√§ valtuudet, kuten tutkintavaltuudet, yhteisiin operaatioihin osallistuvan avustavan valvontaviranomaisen j√§senelle tai henkil√∂st√∂lle, tai silt√§ osin kuin se on mahdollista vastaanottavan valvontaviranomaisen j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n puitteissa, sallia avustavan valvontaviranomaisen j√§senten tai henkil√∂st√∂n k√§ytt√§√§ tutkintavaltuuksiaan avustavan valvontaviranomaisen j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti. N√§it√§ tutkintavaltuuksia voidaan k√§ytt√§√§ ainoastaan vastaanottavan valvontaviranomaisen j√§senten tai henkil√∂st√∂n johdolla ja heid√§n l√§sn√§ ollessaan. Avustavan valvontaviranomaisen j√§seniin tai henkil√∂st√∂√∂n sovelletaan vastaanottavan valvontaviranomaisen j√§senvaltion lains√§√§d√§nt√∂√§.
  • Jos avustavan valvontaviranomaisen henkil√∂st√∂ toimii 1 kohdan mukaisesti toisessa j√§senvaltiossa, vastaanottavan valvontaviranomaisen j√§senvaltio on vastuussa heid√§n toimistaan, mukaan lukien korvausvastuu mahdollisista vahingoista, joita he ovat aiheuttaneet toimintansa aikana, sen j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti, jonka alueella he toimivat.
  • J√§senvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, vastaa vahingon korvaamisesta henkil√∂st√∂ns√§ aiheuttamia vahinkoja koskevien ehtojen mukaisesti. Sen avustavan valvontaviranomaisen j√§senvaltion, jonka henkil√∂st√∂ on aiheuttanut vahinkoa kenelle tahansa henkil√∂lle toisen j√§senvaltion alueella, on korvattava j√§lkimm√§iselle j√§senvaltiolle kokonaisuudessaan korvaukset, jotka t√§m√§ on maksanut heid√§n puolestaan korvaukseen oikeutetuille.
  • Kukin j√§senvaltio pid√§ttyy 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pyyt√§m√§st√§ korvausta toiselta j√§senvaltiolta 4¬†kohdassa tarkoitettujen vahinkojen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeuksien k√§ytt√§mist√§ kolmansiin osapuoliin n√§hden tai vaikuttamatta 5 kohdan soveltamiseen.
  • Jos yhteinen operaatio on tarkoitus j√§rjest√§√§ ja valvontaviranomainen ei noudata t√§m√§n artiklan 2 kohdan toisessa virkkeess√§ s√§√§detty√§ velvollisuutta kuukauden kuluessa, muut valvontaviranomaiset voivat toteuttaa v√§liaikaisen toimenpiteen j√§senvaltionsa alueella 55 artiklan mukaisesti. T√§ss√§ tapauksessa on katsottava, ett√§ 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarve toteuttaa kiireellisi√§ toimenpiteit√§ t√§yttyy ja vaaditaan tietosuojaneuvoston antama kiireellinen lausunto tai kiireellinen sitova p√§√§t√∂s 66 artiklan 2 kohdan nojalla.