79 artikla

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan

  • Jokaisella rekister√∂idyll√§ on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos h√§n katsoo, ett√§ h√§nen t√§h√§n asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu sen takia, ettei h√§nen henkil√∂tietojensa k√§sittelyss√§ ole noudatettu t√§t√§ asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta k√§ytett√§viss√§ olevien hallinnollisten muutoksenhakukeinojen tai muiden kuin oikeudellisten oikeussuojakeinojen k√§ytt√∂√§, mukaan lukien 77 artiklaan perustuva oikeus tehd√§ valitus valvontaviranomaiselle.
  • Kanne rekisterinpit√§j√§√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§ vastaan on nostettava sen j√§senvaltion tuomioistuimissa, jossa rekisterinpit√§j√§ll√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ll√§ on toimipaikka. Vaihtoehtoisesti t√§llainen kanne voidaan nostaa sen j√§senvaltion tuomioistuimissa, jossa rekister√∂idyn vakinainen asuinpaikka on, paitsi jos rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on j√§senvaltion viranomainen, jonka toiminta liittyy sen julkisen vallan k√§ytt√∂√∂n.