77 artikla

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  • Jokaisella rekister√∂idyll√§ on oikeus tehd√§ valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siin√§ j√§senvaltiossa, jossa h√§nen vakinainen asuinpaikkansa tai ty√∂paikkansa on taikka jossa v√§itetty rikkominen on tapahtunut, jos rekister√∂ity katsoo, ett√§ h√§nt√§ koskevien henkil√∂tietojen k√§sittelyss√§ rikotaan t√§t√§ asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
  • Valvontaviranomaisen, jolle valitus on j√§tetty, on ilmoitettava valituksen tekij√§lle valituksen etenemisest√§ ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.