Artikkel 77

Õigus esitada jĂ€relevalveasutusele kaebus

  • Ilma et see piiraks muude halduslike vĂ”i Ă”iguslike kaitsevahendite kohaldamist, on igal andmesubjektil Ă”igus esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele, eelkĂ”ige liikmesriigis, kus on tema alaline elukoht, töökoht vĂ”i vĂ€idetava rikkumise toimumiskoht, kui andmesubjekt on seisukohal, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kĂ€esolevat mÀÀrust.
  • JĂ€relevalveasutus, kellele kaebus esitatakse, teavitab kaebuse esitajat kaebuse menetlemise kĂ€igust ja tulemusest, sealhulgas artikli 78 kohasest Ă”iguskaitsevahendi kasutamise vĂ”imalusest.