Artikkel 59

Tegevusaruanne

    JÀrelevalveasutus koostab oma tegevuse kohta aastaaruande, mis vÔib sisaldada teavitatud rikkumiste ja artikli 58 lÔike 2 kohaselt vÔetud meetmete loetelu. Aruanne edastatakse riigi parlamendile, valitsusele ja muudele liikmesriigi Ôigusega kindlaks mÀÀratud asutustele. Aruanne tehakse kÀttesaadavaks avalikkusele, Euroopa Komisjonile ja andmekaitsenÔukogule.