Artikkel 61

Vastastikune abi

 • JĂ€relevalveasutused annavad ĂŒksteisele asjakohast teavet ja osutavad vastastikust abi kĂ€esoleva mÀÀruse jĂ€rjepidevaks rakendamiseks ja kohaldamiseks ning kehtestavad meetmed omavaheliseks tĂ”husaks koostööks. Vastastikune abi hĂ”lmab eelkĂ”ige teabenĂ”udeid ja jĂ€relevalvemeetmeid, nĂ€iteks taotlusi eelneva loa menetluste ja konsultatsioonide, kontrollide ja uurimiste lĂ€biviimiseks.
 • JĂ€relevalveasutus vĂ”tab kĂ”ik asjakohased meetmed, et vastata teisele jĂ€relevalveasutusele pĂ”hjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui ĂŒhe kuu jooksul pĂ€rast taotluse saamist. Sellised meetmed vĂ”ivad eelkĂ”ige hĂ”lmata asjakohase teabe edastamist uurimise lĂ€biviimise kohta.
 • Abitaotlus sisaldab kogu vajalikku teavet, sealhulgas taotluse eesmĂ€rki ja pĂ”hjuseid. Vahetatavat teavet kasutatakse ĂŒksnes sel eesmĂ€rgil, milleks seda taotleti.
 • Taotluse saanud jĂ€relevalveasutus ei vĂ”i abitaotluse tĂ€itmisest keelduda, vĂ€lja arvatud juhul, kui
  • a) ta ei ole taotluse sisu vĂ”i temalt nĂ”utavate meetmete rakendamise kĂŒsimuses pĂ€dev vĂ”i
  • b) taotluse tĂ€itmine rikuks kĂ€esolevat mÀÀrust vĂ”i taotluse saanud jĂ€relevalveasutusele kohaldatava liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega.
 • Taotluse saanud jĂ€relevalveasutus teavitab taotluse esitanud jĂ€relevalveasutust tulemustest vĂ”i vajaduse korral asjade kĂ€igust vĂ”i meetmetest, mis vĂ”etakse taotlusele vastamiseks. Taotluse saanud jĂ€relevalveasutus esitab taotluse rahuldamisest keeldumise pĂ”hjendused vastavalt lĂ”ikele 4.
 • Taotluse saanud jĂ€relevalveasutused esitavad teiste jĂ€relevalveasutuste taotletud teabe reeglina elektroonilisel teel, kasutades selleks tĂŒĂŒpvormi.
 • Taotluse saanud jĂ€relevalveasutused vastastikuse abi taotluse alusel vĂ”etud meetmete eest tasu ei nĂ”uta. JĂ€relevalveasutused vĂ”ivad kokku leppida eeskirjades, mille kohaselt nad hĂŒvitavad ĂŒksteisele vastastikuse abi osutamisel erandjuhtudel tekkivad konkreetsed kulud.
 • Kui jĂ€relevalveasutus ei esita kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 5 osutatud teavet ĂŒhe kuu jooksul pĂ€rast teiselt jĂ€relevalveasutuselt taotluse saamist, vĂ”ib taotluse esitanud jĂ€relevalveasutus vĂ”tta oma liikmesriigi territooriumil kooskĂ”las artikli 55 lĂ”ikega 1 vastu ajutise meetme. Sellisel juhul loetakse, et tĂ€idetud on artikli 66 lĂ”ike 1 kohane kiireloomulise tegutsemise vajadus ning andmekaitsenĂ”ukogu peab kiiresti vastu vĂ”tma artikli 66 lĂ”ike 2 kohase siduva otsuse.
 • Komisjon vĂ”ib rakendusaktidega kindlaks mÀÀrata kĂ€esolevas artiklis osutatud vastastikuse abistamise vormi ja korra ning jĂ€relevalveasutuste omavahelise ning jĂ€relevalveasutuste ja andmekaitsenĂ”ukogu vahelise elektroonilise teabevahetuse korra, eelkĂ”ige kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 6 osutatud tĂŒĂŒpvormi. KĂ”nealused rakendusaktid vĂ”etakse vastu kooskĂ”las artikli 93 lĂ”ikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.