Artikkel 45

Edastamine kaitse piisavuse otsuse alusel

 • Isikuandmeid vĂ”ib kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile edastada siis, kui komisjon on teinud otsuse, et asjaomane kolmas riik vĂ”i asjaomase kolmanda riigi territoorium vĂ”i kĂ”nealuse kolmanda riigi ĂŒks vĂ”i mitu kindlaksmÀÀratud sektorit vĂ”i rahvusvaheline organisatsioon tagab isikuandmete kaitse piisava taseme. Selliseks edastamiseks ei ole vaja eriluba.
 • Isikuandmete kaitse taseme piisavuse hindamisel vĂ”tab komisjon eelkĂ”ige arvesse jĂ€rgmisi asjaolusid:
  • a) Ă”igusriigi pĂ”himĂ”te, inimĂ”iguste ja pĂ”hivabaduste austamine, asjaomased Ă”igusaktid, nii ĂŒldised kui ka valdkondlikud, sealhulgas Ă”igusaktid, mis kĂ€sitlevad avalikku julgeolekut, kaitset, riiklikku julgeolekut, karistusĂ”igust ja riigiasutuste juurdepÀÀsu isikuandmetele, ning selliste Ă”igusaktide, andmekaitsenormide, ametieeskirjade ja turvameetmete (sealhulgas eeskirjad isikuandmete edasisaatmise kohta teisele kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile, mida kĂ”nealune kolmas riik vĂ”i rahvusvaheline organisatsioon tĂ€idab) rakendamine, kohtupraktikast tulenevad nĂ”uded ning andmesubjektide tĂ”husate ja kohtulikult kaitstavate Ă”iguste ja tĂ”husa haldus- ja Ă”iguskaitse olemasolu andmesubjektide jaoks, kelle isikuandmeid edastatakse;
  • b) ĂŒhe vĂ”i mitme sellise sĂ”ltumatu jĂ€relevalveasutuse olemasolu ja tĂ”hus toimimine asjaomases kolmandas riigis vĂ”i kellele rahvusvaheline organisatsioon allub, kes vastutab andmekaitsenormide jĂ€rgimise ja nende tĂ€itmise tagamise eest, sealhulgas piisavate tĂ€itmise tagamise volituste eest, andmesubjektide abistamise ja nĂ”ustamise eest nende Ă”iguste teostamisel ning liikmesriikide jĂ€relevalveasutustega tehtava koostöö eest, ning
  • c) asjaomase kolmanda riigi vĂ”i rahvusvahelise organisatsiooni rahvusvahelised kohustused vĂ”i muud kohustused, mis tulenevad Ă”iguslikult siduvatest konventsioonidest vĂ”i Ă”igusaktidest vĂ”i selle kolmanda riigi vĂ”i rahvusvahelise organisatsiooni osalemisest mitmepoolsetes vĂ”i piirkondlikes sĂŒsteemides, eelkĂ”ige seoses isikuandmete kaitsega.
 • Komisjon vĂ”ib pĂ€rast kaitse taseme piisavuse hindamist vĂ”tta rakendusaktiga vastu otsuse, et kolmas riik vĂ”i kolmanda riigi territoorium vĂ”i kolmanda riigi ĂŒks vĂ”i mitu kindlaksmÀÀratud sektorit vĂ”i rahvusvaheline organisatsioon tagab isikuandmete kaitse piisava taseme kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 2 tĂ€henduses. Rakendusaktis nĂ€hakse ette korrapĂ€rase, vĂ€hemalt iga nelja aasta tagant toimuva lĂ€bivaatamise mehhanism, milles vĂ”etakse arvesse kĂ”iki asjaomaseid suundumusi kolmandas riigis vĂ”i rahvusvahelises organisatsioonis. Rakendusaktis mÀÀratakse kindlaks selle territoriaalne ja valdkondlik kohaldatavus ning vajaduse korral kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 2 punktis b osutatud jĂ€relevalveasutus vĂ”i -asutused. KĂ”nealune rakendusakt vĂ”etakse vastu kooskĂ”las artikli 93 lĂ”ikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
 • Komisjon jĂ€lgib pidevalt suundumusi kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides, mis vĂ”iksid mĂ”jutada kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 3 kohaselt vastu vĂ”etud otsuste ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lĂ”ike 6 alusel vastu vĂ”etud otsuste toimimist.
 • Kui olemasolev teave sellele osutab ja eelkĂ”ige pĂ€rast kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 3 osutatud lĂ€bivaatamist, vĂ”tab komisjon vastu otsuse, et kolmas riik, territoorium vĂ”i nimetatud riigi ĂŒks vĂ”i mitu kindlaksmÀÀratud sektorit vĂ”i rahvusvaheline organisatsioon ei taga enam isikuandmete kaitse piisavat taset kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 2 tĂ€henduses, ning muudab rakendusaktidega kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 3 osutatud otsust vajalikus ulatuses, tunnistab selle kehtetuks vĂ”i peatab selle kehtivuse ilma tagasiulatuva mĂ”juta. Need rakendusaktid vĂ”etakse vastu kooskĂ”las artikli 93 lĂ”ikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
 • NĂ”uetekohaselt pĂ”hjendatud tungiva kiireloomulisuse tĂ”ttu vĂ”tab komisjon kooskĂ”las artikli 93 lĂ”ikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

 • Komisjon alustab asjaomase kolmanda riigi vĂ”i rahvusvahelise organisatsiooniga konsultatsioone lĂ”ike 5 kohase otsuse vastuvĂ”tmise tinginud olukorra parandamiseks.
 • KĂ€esoleva artikli lĂ”ike 5 kohane otsus ei mĂ”juta artiklite 46–49 kohaseid isikuandmete edastamisi kĂ”nealusele kolmandale riigile, territooriumile vĂ”i kĂ”nealuse kolmanda riigi ĂŒhele vĂ”i mitmele kindlaksmÀÀratud sektorile vĂ”i kĂ”nealusele rahvusvahelisele organisatsioonile.
 • Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas ja oma veebisaidil kolmandate riikide, territooriumide, kolmanda riigi kindlaksmÀÀratud sektorite ja rahvusvaheliste organisatsioonide loetelu, mille kohta ta on vastu vĂ”tnud otsuse, et nad tagavad isikuandmete kaitse piisava taseme vĂ”i ei taga seda enam.
 • Otsused, mille komisjon on vastu vĂ”tnud direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lĂ”ike 6 alusel, jÀÀvad jĂ”usse, kuni neid kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 3 vĂ”i 5 kohaselt vastu vĂ”etud komisjoni otsusega muudetakse, need asendatakse vĂ”i kehtetuks tunnistatakse.