Artikkel 94

Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine

  • Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 25. maist 2018.
  • Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele. Viiteid direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud töörühmale üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega käsitatakse viidetena käesoleva määrusega loodud Euroopa Andmekaitsenõukogule.