Artikolu 94

T─žassir tad-Direttiva 95/46/KE

  • Id-Direttiva 95/46/KE tit─žassar b’effett mill-25 ta’ Mejju 2018.
  • Ir-referenzi g─žad-Direttiva m─žassra g─žandhom jinftiehmu b─žala referenzi g─žal dan ir-Regolament. Ir-referenzi g─žall-Grupp ta’ ─Židma dwar il-Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-Ippro─őessar tad-Data Personali stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE g─žandhom jinftiehmu b─žala referenzi g─žall-Bord Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data stabbilit b’dan ir-Regolament.