Artikolu 34

Komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-su─í─íett tad-data

  • Meta l-ksur ta’ data personali probabbilment ikun ser jirri┼╝ulta f’riskju g─žoli g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői l-kontrollur g─žandu jikkomunika l-ksur ta’ data personali lis-su─í─íett tad-data ming─žajr dewmien bla b┼╝onn.
  • Il-komunikazzjoni lis-su─í─íett tad-data msemmija fil-paragrafu┬á1 ta’ dan l-Artikolu g─žandha tiddeskrivi b’lingwa─í─í ─őar u sempli─ői n-natura tal-ksur ta’ data personali u tinkludi mill-inqas l-informazzjoni u l-mi┼╝uri imsemmija fil-punti┬á(b), (c) u (d) tal-Artikolu┬á33(3).
  • Il-komunikazzjoni lis-su─í─íett tad-data msemmija fil-paragrafu 1 ma g─žandhiex tkun me─žtie─ía jekk kwalunkwe wa─žda minn dawn il-kundizzjonijiet tkun sodisfatta:
    • (a) il-kontrollur ikun implimenta mi┼╝uri ta’ protezzjoni tekni─ői u organizzattivi xierqa, u dawk il-mi┼╝uri ─íew applikati g─žad-data personali affettwata mill-ksur ta’ data personali, b’mod partikolari dawk li jag─žmlu d-data personali ma tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma tkunx awtorizzata biex ta─ő─őessaha, b─žall-kripta─í─í;
    • (b) il-kontrollur ─ža mi┼╝uri sussegwenti li ji┼╝guraw li r-riskju g─žoli g─žad-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data msemmija fil-paragrafu┬á1 mhux probabbli li jimmaterjalizza;
    • (c) tkun tinvolvi sforz sproporzjonat. F’ka┼╝ b─žal dan, minflok g─žandu jkun hemm komunikazzjoni pubblika jew mi┼╝ura simili fejn is-su─í─íetti tad-data ji─íu infurmati b’mod g─žaldaqstant effettiv.
  • Jekk il-kontrollur ma jkunx di─í├á kkomunika l-ksur tad-data personali lis-su─í─íett tad-data, l-awtorit├á supervi┼╝orja, wara li tkun ikkunsidrat il-probabbilt├á li l-ksur tad-data personali li jirri┼╝ulta f’riskju g─žoli, tista’ titolbu jag─žmel dan jew tista’ tidde─őiedi li xi kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu┬á3 ikunu sodisfatti.