Artikolu 95

Relazzjoni mad-Direttiva 2002/58/KE

    Dan ir-Regolament m’g─žandux jimponi obbligi addizzjonali fuq persuni fi┼╝i─ői u ─íuridi─ői dwar l-ippro─őessar b’rabta mal-provvediment ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika disponibbli g─žall-pubbliku fin-netwerks pubbli─ői ta’ komunikazzjoni fl-Unjoni b’rabta ma’ kwistjonijiet li g─žalihom ikunu so─í─íetti g─žal obbligi spe─őifi─ői bl-istess objettiv stabbilit fid-Direttiva 2002/58/KE.