Artikolu 16

Dritt g─žar-rettifika

    Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jikseb ming─žand il-kontrollur ming─žajr dewmien ┼╝ejjed ir-rettifika ta’ data personali li tikkon─őerna lilu li ma tkunx e┼╝atta. B’kont me─žud tal-g─žanijiet tal-ippro─őessar, is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jikseb il-kompletezza tad-data personali mhux kompluta, inklu┼╝ billi jipprovdi dikjarazzjoni supplimentari.