Artikolu 3

Kamp ta’ applikazzjoni territorjali

  • Dan ir-Regolament japplika g─žall-ippro─őessar tad-data personali fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbilment ta’ kontrollur jew pro─őessur fl-Unjoni, indipendentement minn jekk l-ippro─őessar ise─ž─žx fl-Unjoni jew le.
  • Dan ir-Regolament japplika g─žall-ippro─őessar tad-data personali ta’ su─í─íetti tad-data li jinsabu fl-Unjoni minn kontrollur jew pro─őessur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-attivitajiet ta’ ppro─őessar huma relatati ma’:
    • (a) l-offerta ta’ prodotti jew servizzi, irrispettivament jekk ikunx me─žtie─í ─žlas mis-su─í─íett tad-data, g─žal tali su─í─íetti tad-data fl-Unjoni; jew
    • (b) il-monitora─í─í tal-im─íiba tag─žhom sakemm l-im─íiba tag─žhom isse─ž─ž fl-Unjoni.
  • Dan ir-Regolament japplika g─žall-ippro─őessar tad-data personali minn kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, i┼╝da f’post fejn tapplika l-li─íi ta’ Stat Membru permezz tal-li─íi internazzjonali pubblika.