Artikolu 19

Obbligu ta’ notifika rigward rettifika jew t─žassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ippro─őessar

    Il-kontrollur g─žandu jikkomunika kwalunkwe rettifika jew t─žassir ta’ data personali jew restrizzjoni tal-ippro─őessar imwettqa f’konformit├á mal-Artikolu┬á16, l-Artikolu 17(1) u l-Artikolu 18 lil kull ri─őevitur li lilu tkun ─íiet ┼╝velata d-data personali, g─žajr jekk dan jirri┼╝ulta impossibbli jew ikun jinvolvi sforz sproporzjonat. Il-kontrollur g─žandu jinforma lis-su─í─íett tad-data dwar dawk ir-ri─őevituri jekk is-su─í─íett tad-data jitlob dan.