Artikolu 84

Pieni

  • L-Istati Membri g─žandhom jistipulaw ir-regoli dwar il-pieni o─žrajn applikabbli g─žal ksur ta’ dan ir-Regolament b’mod partikolari g─žal ksur li ma jkunx so─í─íett g─žal multi amministrattivi skont l-Artikolu 83, u g─žandhom jie─ždu l-mi┼╝uri kollha me─žtie─ía biex ji┼╝guraw li dawn ji─íu implimentati. Tali pieni g─žandhom ikunu effettivi, proporzjonati u disswa┼╝ivi.
  • Kull Stat Membru g─žandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispo┼╝izzjonijiet tal-li─íi tieg─žu li jadotta skont il-paragrafu 1, sal-25 ta’ Mejju 2018 u, ming─žajr dewmien, dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.