Artikolu 63

Mekkani┼╝mu ta’ konsistenza

    Sabiex jikkontribwixxu g─žall-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament fl-Unjoni kollha, l-awtoritajiet supervi┼╝orji g─žandhom jikkooperaw ma’ xulxin u, fejn rilevanti, mal-Kummissjoni, permezz tal-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza kif stabbilit f’din it-Taqsima.