Artikolu 76

Kunfidenzjalità

  • Id-diskussjonijiet tal-Bord g─žandhom ikunu kunfidenzjali fejn il-Bord iqis li dan ikun me─žtie─í, kif previst fir-regoli ta’ pro─őedura tieg─žu.
  • L-a─ő─őess g─žal dokumenti sottomessi lill-membri tal-Bord, lill-esperti u lir-rappre┼╝entanti ta’ pajji┼╝i terzi g─žandu jkun regolat mir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill┬á(21).