Artikolu 8

Kondizzjonijiet applikabbli g─žall-kunsens ta’ minorenni fir-rigward tas-servizzi tas-so─őjet├á tal-informazzjoni

  • Fejn ikun japplika l-punt (a) tal-Artikolu┬á6(1), fir-rigward tal-offerta ta’ servizzi tas-so─őjet├á tal-informazzjoni direttament lil minorenni, l-ippro─őessar tad-data personali ta’ minorenni jkun skont il-li─íi fejn il-minorenni jkollu mill-inqas l-et├á ta’ 16-il sena. Fejn il-minorenni jkollu anqas minn 16-il sena, tali ppro─őessar ikun legali biss jekk, u sal-punt li, il-kunsens jing─žata jew ji─íi awtorizzat mid-detentur tar-responsabbilt├á ta’ ─íenitur fuq il-minorenni.
  • L-Istati Membri jistg─žu jipprovdu g─žal et├á inqas g─žal dawk il-finijiet sakemm tali et├á inqas ma tkunx inqas minn 13-il sena.

  • Il-kontrollur g─žandu jag─žmel sforzi ra─íonevoli biex jivverifika f’tali ka┼╝ijiet li l-kunsens jing─žata jew ji─íi awtorizzat mid-detentur tar-responsabbilt├á ta’ ─íenitur fuq il-minorenni, b’kont me─žud tat-teknolo─íija disponibbli.
  • Il-paragrafu 1 ma g─žandux jaffettwa d-dritt ─íenerali tal-Istati Membri dwar il-kuntratti b─žar-regoli dwar il-validit├á, it-tiswir jew l-effett ta’ kuntratt fir-rigward ta’ minorenni.