Artikolu 96

Relazzjoni ma’ Ftehimiet konklu┼╝i minn qabel

    Ftehimiet internazzjonali li jinvolvu t-trasferiment ta’ data personali lejn pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li ─íew konklu┼╝i mill-Istati Membri qabel l-24 ta’ Mejju 2016 u li jikkonformaw mal-li─íi tal-Unjoni kif applikabbli qabel dik id-data, g─žandhom jibqg─žu fis-se─ž─ž sakemm ji─íu emendati, sostitwiti jew revokati.