Artikolu 37

─Žatra tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data

 • Il-kontrollur u l-pro─őessur g─žandhom ja─žtru uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data fi kwalunkwe ka┼╝ fejn:
  • (a) l-ippro─őessar isir minn awtorit├á jew korp pubbliku, ─žlief g─žal qrati li ja─íixxu fil-kapa─őit├á ─íudizzjarja tag─žhom;
  • (b) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-pro─őessur jikkonsistu f’operazzjonijiet ta’ ppro─őessar li, min─žabba n-natura tag─žhom, l-ambitu u/jew l-g─žanijiet tag─žhom, je─žtie─íu monitora─í─í regolari u sistematiku tas-su─í─íetti tad-data fuq skala kbira; jew
  • (c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-pro─őessur jikkonsistu f’ippro─őessar fuq skala kbira ta’ kategoriji spe─őjali ta’ data skont l-Artikolu┬á9 u ta’ data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati msemmija fl-Artikolu┬á10.
 • Grupp ta’ impri┼╝i jista’ ja─žtar uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data uniku dment li l-uffi─őjal g─žall-protezzjoni tad-data jkun fa─őilment a─ő─őessibbli minn kull stabbiliment.
 • Fejn il-kontrollur jew il-pro─őessur ikun awtorit├á jew korp pubbliku, jista’ jin─žatar uffi─őjal uniku tal-protezzjoni tad-data g─žal diversi tali awtoritajiet jew tali korpi, filwaqt li jittie─žed kont tal-istruttura organizzattiva u d-daqs tag─žhom.
 • F’ka┼╝ijiet differenti minn dawk imsemmija fil-paragrafu┬á1, il-kontrollur jew il-pro─őessur jew asso─őjazzjonijiet jew korpi o─žrajn li jirrappre┼╝entaw kategoriji ta’ kontrolluri jew pro─őessuri jistg─žu jew, fejn hu rekwi┼╝it ta─žt il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, g─žandhom ja─žtru uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data. L-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data jista’ ja─íixxi g─žal dawn l-asso─őjazzjonijiet u korpi o─žrajn li jirrappre┼╝entaw kontrolluri jew pro─őessuri.
 • L-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data g─žandu jin─žatar abba┼╝i tal-kwalitajiet professjonali u, b’mod partikolari, l-g─žarfien espert tal-li─íi u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-data u l-─žila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-Artikolu┬á39.
 • L-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jkun parti mill-persunal tal-kontrollur jew tal-pro─őessur, jew iwettaq il-kompiti tieg─žu fuq il-ba┼╝i ta’ kuntratt ta’ servizz.
 • Il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu jippubblika d-dettalji ta’ kuntatt tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data u jikkomunikhom lill-awtorit├á supervi┼╝orja.